in ,

Megszólalt a hermeneutika atyja – Gábor György a Klubrádió kapcsán: „A ganék segítségével elhallgat a Klubrádió..”

Így ír egy igazi filozófus

Most hallunk róla először. A Magyarországon méltán világhíres Gábor György, filozófus, gondolkodó, gondolkodott egyet a Klubrádió kapcsán.

 

Íme a filozófus veretes gondolatai:

A ganék segítségével elhallgat a Klubrádió. Azoktól undorodom, akik a szellem ribancaiként, egyedül a placcon, szolgálják a diktátort és az összes tolvajt és k*rvapecért. Ahogy ezt pontosan tudni lehetett, s ahogy mindehhez a hatalom kedvében járó jellemtelen ganék pszeudo-pályázataikkal besegítettek, elhallgat a Klubrádió a 92,9-en.
.
.
én igazából azoktól undorodom és azokat vetem meg, akik beülnek a hatalom által seggük alá tolt különféle pszeudo-tévés és pszeudo-rádiós stúdiókba, s immár a szellem ribancaiként, egyedül a placcon, szolgálják a diktátort és koszhadt diktatúráját, az összes tolvajt és az összes kurvapecért, mostantól immár minden látható és hallható ellenállás nélkül, mindent takaréklángra szelídítve környezetükben, hogy így képesek legyenek valamire, amire máshogy sosem lennének azok, s azt sugallva, mintha csak az ő szájukba tömött, s a debilitással határos lakájvélemények léteznének széles e honban, semmi egyéb.

Én országom, én igen nagy országom, nem a Klubrádiót alázzák ezek itt, hanem téged aláznak nap mint nap, neked hazudoznak, téged vernek át, téged lopnak meg, belőled csinálnak hülyét és húznak fejedre bohócsipkát, rajtad röhögnek a kastélyaikban, a milliárdjaikon ülve, tőled veszik el a Balatont és a Klubrádiót, az egyetemeket és az internetet, beléd nyomják majd azt a vakcinát, amivel ők sefteltek nagyokat, az ő asszonyaik, saját lábon álló gyermekeik és csajaik küldik nektek a napi lópikulát a hajlékaitokba, oda, ahová bármikor behatolhatnak, egyenest a gyerekszobába, maroklőfegyverestől, hogy kitépjék gyermeked kezéből a matek házit megjelenítő számítógépet, ti vagytok megszégyenítve és megszégyenülve a nap 24 órájában, hát halkan kérdem: tényleg ti akarnátok ezeket 2022-ben továbbra is megtartani hatalmuk gigászi csúcsain?

 

Csak úgy árad a szeretet Gábor György esztétából.

Nézzük, ki ez a Gábor György.

Gábor György (filozófus)

Gábor György (Budapest, 1954. február 6.) filozófus, habilitált egyetemi tanár, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének volt tudományos főmunkatársa, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

Tanulmányai
1978-ban az ELTE Bölcsészettudományi Kar, esztétika és magyar nyelv és irodalom szakon, 1979-ben filozófia szakon szerzett diplomát. Három gyermek édesapja.

 

Tudományos fokozatai
A zsidó vallástudomány doktora (Ph.D.), 2005
Vallástudományi habilitáció (Dr. habil.), 2008

 

Munkahelyei, beosztásai
1978: MTA Filozófiai Intézet, tudományos segédmunkatárs
1986: MTA Filozófiai Intézet, tudományos munkatárs
2005: MTA Filozófiai Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs
2001: Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, egyetemi adjunktus
2005: Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, egyetemi docens
2009: Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem, egyetemi tanár

 

Szakmai életútja
1978: MTA Filozófiai Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs
1978–1984: ELTE Bölcsészettudományi Kar Filozófiai tanszék, latin patrisztika
1998–2002: ELTE Bölcsészettudományi Kar Kulturális Antropológiai tanszék, összehasonlító vallástörténet, vallási szimbólumok története
1980–1990: BME Filozófiai tanszék: filozófiatörténet, a szakrális építészet teológiai problémái
1992–1994: Miskolci Bölcsész Egyesület, Zsidó – keresztény teológiai kontroverziák, a teológiai antijudaizmus története
2002–2006: Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi tanszék, A zsidóság története, a judaizmus bölcselete
2001-től: Wesley János Lelkészképző Főiskola: összehasonlító vallástörténet, a judaizmus bölcselete és történelemfelfogása
2003–2006: Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar, a zsidóság mint civilizáció
1998-tól: Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (jelenleg habilitált egyetemi tanárként), összehasonlító vallástörténet, a judaizmus bölcselete és történelemfelfogása, teológiai antijudaizmus, zsidó – keresztény teológiai kontroverziák, a XX. századi zsidó filozófia története, XX. századi politikai messianizmus, Flavius Josephus történelemszemlélete
Továbbá oktat a Színművészeti Egyetem doktoriskoláján és az ELTE Társadalomtudományi Karán

 

 

Hazai és külföldi ösztöndíjak, kutatási tevékenység
Soros-ösztöndíj (1986), A zsidó, pogány és keresztény bölcselet egymásra hatása az I–II. században
Centre National de la Recherche Scientifique (Paris, 1988), Szent Ágoston és a „nouvelle teologie”
Université Catholique de Louvain (1992), A szakralitás újraéledése
Institutum Patristicum Augustinianum (2000–2001), Napjaink politikai teológiája
Universita degli Studi di Roma, La Sapienza (2007), Flavius Josephus és a korai keresztény történetírók
Institutum Patristicum Augustinianum (2009), Flavius Josephus és a pogány, zsidó és keresztény történelemszemlélet

 

Oktatási, kutatási és tudományos tevékenysége
A korai századok rabbinikus és apokaliptikus bölcselete
A zsidó és keresztény történetfilozófiai és üdvtörténeti gondolkodás
A teológiai antijudaizmus története
Zsidó – keresztény teológiai hatások és kontroverziák
Napjaink politikai teológiája

 


 

 

Így beszél, így ír tehát egy neves vallásfilozófus.

 

Így ír Gábor a Múltba zárt jelen, avagy a történelem hermeneutikája c. könyvében:

Pedig az Örökkévaló nyújtotta történelem, amely értelmet ad bolyongásainknak, szabadságot és felelősséget választásainknak, kifogyhatatlan muníciót múltunk minden pillanatából és minden valaha volt gondolatunkból, s célt láttat a mindig te-ként és sosem az-ként érzékelt másik emberben, zsidónak és kereszténynek közös út. Érdemes volna vigyázni erre az útra, amíg véglegesen be nem takarja áthatolhatatlan köd és elbutító homály.

 

 

Ez volna a közös utat kereső, a közben másokat, más véleményen lévő újságírókat leribancozó, lekurvázó vallásfilozófus.

 

Kornisnak igaza volt:

Mi sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket

 

 

Kornis szavai ma is iránymutatók a Gábor György félék számára. Gyilkos szavai nyilván a zsidó-keresztény megbékélés jegyében születtek. Mi, itt a szerkesztőségben úgy véljük, nem lenne szerencsés, ha az ilyen náci gondolatokkal terhelt Gábor György félének bármiféle hatalom lenne a kezében 2022-ben. Az ilyen gyűlölködő alakokat ki kell rekeszteni a közéletből.

 

 

mindenszo.hu

 

 

Oszd meg a barátaiddal is!

Ha egyszer a WHO megmondta: nem laborból szökött ki a COVID-vírus

Nagy Ervinnek egyetlen szava sincs a zeneiskola elkobzásához!