in ,

VÉGRE! – A V4-ek új reklámfilmmel is bemutatkoznak – Új honlap a V4-eknek (videó)

A Visegrádi Csoport magyar elnöksége

A Visegrádi Csoport magyar elnöksége

Magyarország ötödik alkalommal, 2017. július 1. és 2018. június 30. között tölti be a Visegrádi Csoport (V4) elnökségét. Az 1991-es megalakulása óta a kölcsönös bizalomra, a rugalmasságra, és a közös hagyományokra, értékekre, érdekekre épülő visegrádi együttműködés jelentősége a közelmúltban tovább nőtt.

Az elmúlt 26 évben a V4 aktívan és hatékonyan képviselte regionális érdekeinket, s ugyanez igaz a 2004 óta, EU-csatlakozásunk óta eltelt időszakra is. Ezen időszak alatt a térség gazdasági teljesítményével, az összeköttetések fejlesztésére irányuló tevékenységével, a szomszédos Nyugat-Balkán és Keleti Partnerség térségeknek nyújtott támogatásával hozzájárult az egész kontinens jólétéhez és stabilitásához – ezen kívül azzal a felelős hozzáállásával, melyet az Európát sújtó példátlan migrációs válság során tanúsított. A Visegrádi Csoport továbbra is olyan, a stabilitást és a növekedést képviselő európai tényező, melynek legitim törekvése érdemben, egyenrangú partnerként hozzájárulni az EU jövőjéről szóló párbeszédhez.

A hatékony regionális együttműködés V4, illetve a Visegrádi Csoport partnereivel kialakított V4+ keretben kulcsfontosságú lesz a jövőben is, különös tekintettel a régiónkat és a kontinenst érintő aktuális változások és kihívások tükrében. A 2017–2018-as magyar V4-elnökség alatt olyan fontos ügyek igénylik majd a visegrádi országok közötti folyamatos koordinációt és a közös álláspontok proaktív képviseletét, mint az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból vagy az EU jövőjéről szóló vita folytatása – beleértve az európai versenyképességet komolyan befolyásoló vitát a szociális dimenzióról –, illetve az EU 2020 utáni Többéves Költségvetési Keretéről, a Kohéziós Politikáról és a Közös Agrárpolitikáról szóló tárgyalások. Mindezek mellett V4-elnökségünk a Visegrádi Csoport stabilizáló szerepének erősítését tűzi ki célul olyan külső kihívások kapcsán, mint a migrációs válság, valamint a déli és keleti szomszédságunkban jellemző bizonytalan biztonsági környezet.

Ennek megfelelően a magyar V4-elnökség olyan területekre koncentrál, ahol a Visegrádi Csoport kézzelfogható eredményeket, hozzáadott értéket tud felmutatni – ezek között a különböző EU-politikáktól kezdve globális ügyekig terjedő konkrét célkitűzések szerepelnek. Az elnökség fő célkitűzései:
1. Európai Visegrád
2. Regionális Visegrád
3. Digitális Visegrád
4. Globális Visegrád

A magyar elnökség épít a korábbi V4-elnökségek terveire és eredményeire, célkitűzései a politikai fejleményeknek és szükségszerűségeknek megfelelő egyensúlyt tükröznek azon feladatok között, melyek a visegrádi országok EU-n belüli közös fellépésének erősítéséhez (beleértve a hagyományos politikák, a Kohéziós és a Közös Agrárpolitika megőrzését), a szomszédos és más európai országokkal való együttműködéshez, valamint a globális partnerekhez kötődő V4-tevékenységhez és a V4-márkanév erősítéséhez kapcsolódnak.

Mottójául a magyar V4-elnökség a „V4 összeköt” szókapcsolatot választotta. Ez utal a visegrádi együttműködés jelentős pozitív hatására, amely a négy országot politikai, gazdasági, kulturális értelemben kapcsolja össze, valamint arra, hogy kiemelt célunk a térségi energetikai és közlekedési összeköttetéseinek javítása, illetve egy innovatív, a digitális korszakba lépő V4 térség kialakítása.

A Visegrádi Csoport magyar elnöksége szintén elkötelezett a V4, illetve más EU-n belüli, valamint globális partnereink közötti párbeszéd, bizalom és együttműködés további fejlesztése iránt: inkluzív és nyitott módon a V4 összeköt országokat, kormányokat, embereket, ötleteket és értékeket. A Visegrádi Csoport eltökélt az iránt, hogy a tág értelemben vett összeköttetések erejére építve részt vegyen a V4 térségét, valamint az annak otthont adó európai közösséget érő kihívások közös megoldásában.

A hagyományos alapelvek megőrzése mellett a megújulási és alkalmazkodási képesség mindig a V4 országok, illetve a visegrádi együttműködés fontos erőssége volt. A magyar elnökség a tervezett együttműködésen túl kész az előre nem látható fejleményekre való közös, gyors V4 válaszadás koordinációjára is.

Tisztelt érdeklődő, Magyarország 2017–2018. évi Visegrádi Csoportban betöltött elnökségének programját itt találja.

A V4-ek holnapja itt elérhető: http://v4.gov.hu

Egy RTL-semleges hír: Októberben 12,8 százalékkal nőttek a keresetek

Magyar áttörés! – Soha nem voltak még ilyen bizakodóak a magyarok – Egy grafikon, amitől a libsik sikítófrászt fognak kapni

Back to Top