in ,

Önimádat és álkereszténység – Maki úgy érzi, hogy a templomban neki szól a zene és neki énekelnek

Erre már tényleg nincsenek szavak

Hamis próféták Olyan emberek, akik magukat prófétának vallják, de valójában nem azok. Mivel a próféták az általuk mondott próféciáért ellenszolgáltatást kaptak (1Sám 9,7k; 1Kir 13,7; 14,3; 2Kir 5,22-27; 8,8k; Ám 7,12; Mik 3,5), többeket közülük a nyereségvágy vezérelt jobban, mint az igazság szeretete. Az ilyeneket a LXX szóhasználata nyomán pszeudoprophétai-nak, hamis prófétáknak nevezzük. Ezt a kifejezést az ÓSZ eredeti nyelve nem használja, és ezeket is prófétának mondja (Jer 28).
Az ÓSZ-i bizonyságtétel szerint a hamis próféták rászedik az embereket, mivel hazug lélek szólal meg általuk (1Kir 22,19-22). Félrevezetik a népet, s hadat indítanak az ellen, aki nem ad nekik enni (Mik 3,5.6). A maguk gondolatait prófétálják (Ez 13,2.3; 16,17). Rászedik őket és úgy adnak kijelentést (Ez 14,9). Mázolják a habarcsot, hazugságokat jósolnak. »Ezt mondják: Így szól az én Uram, az Úr… – pedig az Úr nem szólt« (Ez 22,28). Így hazugságot prófétálnak az Úr nevében (Jer 29,23). Ézsaiás azt mondja róluk, hogy tántorognak az italtól, megzavarodnak a bortól (28,7). Jeremiás pedig így beszél életükről: »házasságtörők, hazugságban élnek a gonoszokat bátorítják, ezért senki nem tér meg« (23,14). Így e próféták Isten ítéletét vonták Izráelre (Jer 6,13; Zak 13,2).
A hamis prófétáktól az ÚSZ is óv mindenkit. Különösen azért kell vigyázni, mert külsőleg nem ismerhetők fel, s ráadásul sokan dicsérik őket (Mt 7,15; Lk 6,26; ApCsel 13,6; 2Pt 2,1; 1Jn 4,1), így sokakat megtévesztenek (Mt 24,11), együtt a HAMIS KRISZTUSOKka1 (Mt 24,24; Mk 13,22). A Jel szerint is együtt dolgozik a hamis próféta az ANTIKRISZTUSsal, s így gondoskodik váll váll mellett az istenellenes világhatalom alátámasztásáról (13,11-13; 16,13; 19,20; 20,10). Ezért meg kell vizsgálni (1Thessz 5,20k; 1Jn 4,1k; 1Kor 14,29) próféciájukat, hatásukat és életvitelüket, hogy lelepleződjenek (Mt 7,15kk).

 

 

Nem, a videót nem fogjuk mutatni. Az egy tömény propaganda ugyanis.

Sokkal érdekesebb, amit a videón mondott magáról. Hogy neki milyen vallásos élményei vannak. Újabb élményeiről számolt be.

A csávó kb. annyira keresztény, mint amennyire a cikk írója a római pápa. Ez a csávó totál álkeresztény.
Álkeresztény ez a javából. Makimajom szerint neki szólnak a misék, neki zenélnek a zenészek, róla szól a zene is, és neki énekelnek. Igen, mert ő a messiás. Legalábbis saját maga szerint.

 

Szerintünk meg tényleg egy futóbolond.

 

 

mindenszo.hu

 

Add tovább!

Íme a hét legjobb trollkodása! Gulyás Gergely: ne lehetetlenítsük el Hajnal Miklós továbbtanulását! Videó

Nincshálózat – Nem mi mondtuk – Baloldali újságíró: a legtöbb NGO kézben tartja a külföldi újságírók irányítását, az Amnesty International is