in

Hangsúlyosabb nemzeti nevelés az óvodákban – Mondókára és versekre vannak kiakadva a libsik!!

Számos kritika érte a napokban az óvodai nevelési program szep­tembertől hatályos módosítását.

Az alapprogram az intézmények napi gyakorlatába illeszti a magyar népmesék, versek és mondókák, hagyományőrző népi játékok, dalok megismerését

Számos kritika érte a napokban az óvodai nevelési program szep­tembertől hatályos módosítását. A Nemzeti Pedagógus Kar szakemberei szerint viszont sem a hazaszeretetre való nevelés, sem a keresztény kulturális értékek hangsúlyozása nem jelent problémát.

Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda 20180809

Sok helyütt most is fontos a hagyományőrzés – Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda (Fotó: Hegedüs Róbert)

Az óvodák fenntartói számára a kormány a 2019. évi költségvetésben négy és fél milliárd forinttal több támogatást biztosít. A többletforrás a működési támogatások emelése mellett lehetővé teszi majd az eddiginél hatékonyabb, egészséges életre való nevelést, az intézmények szakmai programjának bővítését, nemzeti értékeink, hagyományaink megőrzését, a meglévő terek bővítését, az udvari játékok korszerűsítését, amelyek mind-mind a gyermekek egészséges fejlődését szolgálják – írta közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, reagálva az Óvodai nevelés országos alapprogramjának módosítását ért kritikákra. Az iskolákra vonatkozó Nemzeti alaptantervhez hasonló rendelkezés szeptembertől hatályba lépő változtatását elsősorban azért bírálták, mert az eddiginél hangsúlyosabban jelenik meg benne nemzeti identitástudat és a keresztény kulturális értékek ismerete.

A tárca közölte, az alapprogram az óvodai nevelés mindennapi gyakorlatába illeszti a magyar népmesék, versek és mondókák, hagyományőrző népi játékok, dalok megismerését, ezt a minisztérium többek között saját gyártású kisfilmek készítésével is elő kívánja segíteni, amelynek előkészületei már folyamatban vannak. Minden magyar óvodába eljuttatják például a Magyar Népmesék ajándékcsomagot. Az óvodapedagógusok ingyenesen hozzáférhetnek módszertani-digitális tartalmakhoz a Nemzeti Köznevelési Portálon, a kapcsolódó tartalmi fejlesztésekre a jövő évi költségvetés további ötszázmillió forintot biztosít.

A közlemény kitér arra is: az óvodáknak fontos szerep jut az egészséges életmódra való nevelésben, az egészséges életvitel iránti igény korai alakításában, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak szakszerű kialakításában. Az óvodák működésének támogatása lehetőséget teremt szakmai eszközök beszerzésére, a jelenlegi terek bővítésére, az udvari játékok korszerűsítésére, az étkeztetés alapanyagainak javítására – írták. Felidézték, hogy 2010 óta folyamatosak a kormány támogatásával megvalósuló óvodaépítések és –fejlesztések, 2014-től az infrastrukturális pályázatok lehetővé tették, hogy az óvodai férőhelyek száma kilencezer-kétszázzal növekedjen. Az óvodák működtetési támogatása jövőre a jelenlegi évi 81 700 forint/fő fajlagos összegről 97 400 forintra nő, továbbá 2020-ig százmilliárdos bölcsőde- és óvodafejlesztés valósul meg. Közölték továbbá, hogy a témában a Nemzeti Pedagógus Kar óvodapedagógiai szakmai tagozatával folytattak egyeztetést.

Nagyné Szabó Etelka, a pedagóguskar elnökségi tagja, gyakorló óvodavezető lapunknak elmondta, a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal tartalomfejlesztési munkacsoportjában sok szó esett az óvodai nevelésben szükségesnek tartott változtatásokról, mint például az óvoda-iskola közötti átmenet segítése, vagy egyfajta digitalizáció. A mostani módosítás szerinte nem különösebben jelentős, hiszen az érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés eddig is jól működött az óvodákban, amint általában a nemzeti hagyományok őrzése, ápolása is. Úgy véli, a hazaszeretetre nevelés nem jelent problémát, mint ahogyan a keresztény kulturális értékek előtérbe helyezése sem, hiszen az nem azonos a vallásos neveléssel. Fontosnak tartja viszont a feltételek megteremtését, különös tekintettel a fenntartó önkormányzatok közötti nagy anyagi különbségekre.

(forrás: Korompay Csilla, magyarhirlap.hu)

NA, UGYE! – Ipsos: Magyarország sokkal békésebb ország, mint Nyugat-Európa

Jurák Kata – Az ellenzék és a sajtója