in , , , ,

Terraformálás „isteni” Soros módra – eltűnt nemzetek, eltűnt identitás, eltűnt kultúrák, eltűnt keresztények maradnak hátra

George Soros: „Hogy őszinte legyek, egyfajta istenként tekintettem önmagamra”

Olvasom éppen, hogy Soros mi mindent összehordott saját magáról.

Pl. ezt állítja magáról:
“Bevallom, mindig is tápláltam a magam irányába olyan érzelmeket, amelyek létem fontosságát túlontúl is felértékelték. Hogy őszinte legyek, egyfajta istenként tekintettem önmagamra”

Meg ezt is:
„Ez egyfajta betegség, amikor valaki istenként tekint önmagára vagy a mindenség megteremtőjének tartja magát. De bevallom, amióta elkezdtem kiélni, megélni ezeket a gondolatokat, már nem érzem magam kényelmetlenül.”

Ennek a beteg elmének ráadásul van egy csomó milliárd dollárja, amit a messianisztikus, beteg gondolatai megvalósítására használ fel, és teremt még több pénzt magának ezáltal, miközben népeket dönt romba (nem soroljuk, mindenki tudja)…

Nem, ő nem isten. De van egy Istene: a pénz.
Az ő igazi Istene: MAMMON!

A mammon jelentése: vagyon, tulajdon.
Az Újszövetségben Jézus úgy beszél a Mammonról, mint valami személyről, démoni hatalomról, melynek szolgálata Isten szolgálatával ellenkezik. A középkorban is gyakran megszemélyesítették, mint egy istenséget, néha szerepel a pokol hét hercege egyikeként.

 

De Soros tökéletesen alkalmazza a hét főbűnt is.

A kevélység:
A kevélység a büszkeség elfajulása; míg a büszke ember nagy becset tulajdonít személyes tulajdonságoknak, birtoknak, származásnak, kitüntetésnek, de azért nem néz le szükségképpen másokat, csak a magáét tartja nagyra, esetleg joggal, addig a kevély, főleg másokkal szemben, kiket lenéz, tartja magát nagyra, nagyobbra. A büszke a maga érdemét beszéli; a kevély mások érdemét lenézi. A kevélység az öntudat túltengése, önmagunk mások fölé helyezése. A szó további szinonimái: önteltség, gőg.

 

A fösvénység:
Zsugoriság : a megszerzett véges javakhoz való rendetlen ragaszkodás. E ragaszkodás megmutatkozhat a szerzés túlzó vágyában (kapzsiság) és a megszerzett dolgok rendetlen birtoklásában. A birtoklás túlzottságát jelzi, hogy a fösvény a számára szükséges mértékben sem válik meg javaitól, nem költi pénzét, esetleg nagy vagyon birtokában is nyomorog. A fösvénység a világ javainak túlzott szeretete, az azokhoz való beteges ragaszkodás. A fösvény ember mindent magának akar, mindent meg akar szerezni, és semmit sem tud kiengedni a kezei közül. Vakká tesz a rászorulókkal, mert a fösvény nem veszi észre a szükséget szenvedőt.

 

A bujaság:
A nemi gyönyör mértéktelen kívánásának vagy élvezésének bűnös készsége. A buja emberből hiányzik a nemi élet kontrollja. Az Istentől kapott, bennünk jelen lévő természetes nemi vágyat öncélú élvhajhász aktussá silányítja.
A világot a pénz és a szex irányítja. A világ minden táján a szenvedély uralkodik mindenek felett. A világ túláradó szexuális mámorban úszik. Hiányzik az Istenről való elmélkedés. Hiányzik a Jézusról való beszélgetés. Az ember tudatlansága miatt elvesztette eredeti dicsőségét, és rabszolgává, eszközzé vált a szex és az ego karmai között. A férfiak és nők, fiúk és lányok belefulladnak a tisztátalan gondolatok és érzéki élvezetek óceánjába. A szexuális izgalom hevében az egyén újra meg újra ugyanazt a cselekedetet ismétli. Szikrányi önuralma sincs, tökéletes rabszolgája a szenvedélynek, mely bábuként mozgatja.

 

Az irigység:
Az irigy ember magának akarja, ami másoké, és az után sóvárog, amit mások birtokolnak. A mások iránti bosszúság érzése, amelyet javaik, jólétük, helyzetük, állásuk vagy hírnevük vált ki. Az irigység egyike a legrosszabb jellemvonásoknak, és hatásaiban az egyik legkárosabb.

 

A torkosság:
Azaz mértéktelenség evésben-ivásban. A mértékletesség szabályai távolról sem merülnek ki a szeszes italok korlátozásával. Az izgató és túlzott mennyiségű ételek épp oly károsak, és sok esetben az iszákosság útkészítői. Az igazi mértékletesség arra tanít, hogy tartózkodjunk minden tobzódástól és káros hatású ételtől és italtól, és éljünk értelmesen a táplálékkal. Kevesen látják be, hogy életmódjuk mennyire kihat egészségükre, jellemalakulásukra, gondolataikra.

 

A harag:
Harag ébred az emberben akkor, ha megsértik, becsmérlik, kritizálják, amikor rámutatnak a hiányosságaira. Harag keletkezik akkor is, ha valaki vágyaink beteljesülésének útjában áll. A harag olyan erős érzelem, amelyet egy valós vagy képzelt sértés vált ki, s amely együtt járhat a bosszúvággyal.
A harag megfoszt a józan gondolkodástól, és olyan dolgok megtételére ösztönöz, amelyeket elképzelni is nehéz. A feldühödött embernél nincs olyan bűn, amit el ne követne, és képes megölni a másikat. A haragnak óriási hatalma van.

 

A jóra való restség:
Azaz vonakodás a szükséges áldozathozataltól vagy erőfeszítéstől.
„Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak.” – írja a Biblia.

 

 

Soros kimeríti mindezen bűnöket. Ő és az elvbarátai, akik elbújnak a bankok, a multik, a világi pénzintézetek, egyéb szervezetek mögé, ők irányítják ezt az egész őrületet, ami most a Világban zajlik. És most ennek egy szelete, egy kis apró szelete, Soros és szervezetei, nagyrészt az Orbán kormánynak köszönhetően kijöttek a fényre: ez hiba volt Sorosék részéről.
Ők elbújni szeretnek, a háttérben, a sötétből irányítani, manipulálni médiával, tévével, internettel, közösségi médiával irányítani az embereket, és a hét főbűnre nevelni őket.
Európában most főpróba zajlik. Ha elbukunk, magunkkal rántjuk az egész Világot.

Egyfajta terraformálás zajlik, a Föld átalakítása, először a lelkekben (gender baromság), aztán a fizikai valóságban is (kevert fajú népesség kialakítása Európában.).

Úgy látszik, ők állnak nyerésre.
Egyszer régen azt gondoltuk, hogy a gonosz egyet nem tud elvenni: a lelkünket.
De már azt is el tudja.

Úgy nyerhetünk ellenük, ha MINDEN MAMMON imádót kihozunk a fényre!
Hát hajrá! Mindenki tegye a dolgát!

 

mindenszo.hu

 

 

Időskori támogatást kapnak, akik tartósan gyermeküket ápolták – Kolosi Péterék csendben sunnyognak a hírről

Figyelem – A Fidesz nem nyúlta le a MANYUP vagyont! Ez balliberális hazugság!