in , ,

Közlemény: a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Pszichológiai Társaság hozza nyilvánosságra, hogy kik írták alá a közösen kiadott, a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos állásfoglalást!

Fontos közlemény

A médiában és a szakmai berkekben egyre szélesebb teret nyerő információ szerint a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Pszichológiai Társaság úgy adott ki ún. „szakmai állásfoglalást” (a továbbiakban: „Állásfoglalás”) a p_dofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: „Gyermekvédelmi Törvény”) kapcsán, hogy az erről való egyeztetésből kihagyták a tagság és a vezetőség jelentős részét.

 

 

A Védett Társadalom Alapítvány felháborítónak és aggasztónak tartja, hogy – Nyugat-Európához hasonlóan – Magyarországon is gyakorlattá vált, hogy különböző szakmai szervezetekben egy marxista ihletettségű, LMBTQ-ideológiát erőltető kisebbség rákényszeríti az akaratát a normalitáspárti többségre. Mindez ráadásul az ilyen szervezetek társadalmi felelőssége okán nem csupán etikailag, de jogilag is fokozottan aggályos.

Éppen ezért felszólítjuk a Magyar Pszichiátriai Társaságot és a Magyar Pszichológiai Társaságot, hogy hozzák nyilvánosságra azoknak a tagoknak a neveit, akik aláírták az Állásfoglalást, továbbá tegyék nyilvánossá, hogy az milyen belső döntéshozatal eredményeképpen született! A szakmai szervezeteknél joggal elvárható transzparencia és a társadalmi felelősséggel járó szakmai állásfoglalások természete mellett az objektív és független, a nemzetközi divathullámoktól mentes tudományba vetett hit is ezt követeli, ahogyan a jelen esetben a civil szervezetek törvényes, alapszabályszerű működése és döntéshozatala körüli aggályok különösen is szükségessé teszik mindezt.

A tudományos megalapozottsággal kapcsolatos erős kételyek okán felszólítjuk továbbá a Magyar Pszichiátriai Társaságot és a Magyar Pszichológiai Társaságot arra is, hogy releváns, tudományos tanulmányokkal támasszanak alá és hivatkozzanak le minden olyan, a sz_xuális identitást és orientációt érintő állítást, amely az Állásfoglalásukban 2022. január 21-én megjelent. A tudomány világában ez ugyancsak joggal elvárható, főleg egy olyan témában, amelyben még Nyugaton sincs szakmai konszenzus, vagy maga a tudományos-szakmai álláspont épp ellenkező előjelű, mint a politikailag motivált deklarációk. Ellenkező esetben az Állásfoglalás maga, ezáltal a nevezett társaságok tevékenysége a szakmaiasság látszatát keltően megtévesztő, és további lépéseket tehet szükségessé, ahogy az Állásfoglalás szabályszerűtlen meghozatala pedig nyilvánvalóan jogi lépéseket is.

 

Védett Társadalom Alapítvány,

Budapest,

2022. január 31.

vdtablog.hu

 

 

 

Add tovább!

Teljesen enervált a Moslékkoalíció – Maki csicskulni kezdett – Nagyon közel az idő, hogy lecseréljék

Már csak 60 nap van hátra a választásig! Nem szabad hátradőlni, semmi sem lefutott!