in ,

Egymásnak estek a fiatalok: már az egyetemistáknak is elegük van a free SZFE-s zsebforradalmárokból

Egymásnak estek a Momentum által is fellázított és feltüzelt, már vidéken is balhézó free SZFE-s, politikai agitátorként viselkedő hallgatók és a normálisan gondolkodó, a saját jövőjükben és előrejutásukban érdekelt vidéki egyetemisták

Egymásnak estek a Momentum által is fellázított és feltüzelt, már vidéken is balhézó free SZFE-s, politikai agitátorként viselkedő hallgatók és a normálisan gondolkodó, a saját jövőjükben és előrejutásukban érdekelt vidéki egyetemisták – tudta meg a PestiSrácok.hu. Néhány tucat egyetemista balhékirály a debreceni Hallgatói Önkormányzat azonnali távozását követeli, mert szerintük az egyetem modellváltását támogató Hallgatói Önkormányzat tagjai “korrupt és kiskirálykodó képviselők”.

A debreceni HÖK azt üzente a szigszalagos zsebforradalmároknak, megszólalásaik “pártpolitikai színezetűek, sőt bizonyos esetekben kulturált emberek körében vállalhatatlan hangneműek”. Vérszagot fogva Fekete-Győr András Momentum-elnök is megjelent Debrecenben, aki a többség, az egyetemisták helyett azonnal odaállt a nagy kisebbségben lévő szigszalagosok mellé.

 

Ahogy azt tíz nappal ezelőtt a magyar sajtóban elsőként megírtuk és megjósoltuk, néhány tucat liberális politikai anarchista a nagy magyar tudományegyetemek köré szervezve vidékre is leköltöztette a szigszalagos free SZFE tüntetéseket, hogy lángba borítsák a magyar felsőoktatást, de ott ütköztek ellenállásba, ahonnan a legkevésbé várták.

MELEGEBB ÉGHAJLATRA KÜLDÖTT FREE SZFE-SEK

A politikai tüntetésekre és aknamunkára ugyanis éppen az egyetemisták, a tudományegyetemek hallgatói önkormányzatai mondtak nemet, melegebb éghajlatra küldve az SZFE-s zsebforradalmárokat, amelynek az lett a következménye, hogy a balhéban érdekelt néhány tucatnyi lázadó már nem csak Orbán Viktort, a magyar kormányt és az egyetemek vezetőit, hanem az intézmények hallgatói önkormányzatát is meg akarja buktatni. A free SZFE és a free SZTE (Szegedi Tudományegyetem) után Debrecenben a free DE (Debreceni Tudományegyetem) is megalakult, amely az egyetem jövőbeni alapítványi fenntartása ellen tiltakozik, de a maszkos hallgatók már azt is követelik, hogy azonnal mondjon le a modellváltás mellett teljes mellszélességgel kiálló debreceni Hallgatói Önkormányzat.

Momentum által is feltüzelt és fellázított, néhány tucat magát hallgatónak, sőt “szabaDegyetemistának” és hallgatói szakszervezetisnek valló politikai agitátor ugyanis kinyilvánította, “annak a HÖK-nek nincs helye a hallgatókat érintő döntésekben, amelyik a képviseletiséget a saját játszóterének fogja fel a hallgatótársaik kárára, így mennie kell!” A balhéban érdekeltek petíciót is indítottak a debreceni HÖK ellen, mondván, a testület tagjai “a debreceni hallgatók korrupt és kiskirálykodó képviselői”. Érdekes, hogy e közlemény és petíció előtt éppen a debreceni HÖK publikálta azt a hőzöngőkről, hogy “…a közösségi média felületeken, úgy mint pl, Facebook, a helyi, debreceni kötődésű oldalakon publikált posztok mindamellett – hogy kivétel nélkül mind pártpolitikai színezetűek, sőt bizonyos esetekben kulturált emberek körében vállalhatatlan hangneműek.”

 

 

 

FEGYŐR A KISEBBSÉG ÉS AZ ANARCHISTÁK MELLÉ ÁLLT

A lázításból és a politikai bohózatból Fekete-Győr András Momentum-elnök sem akart kimaradni, aki – milyen meglepő – a többség, az egyetemisták helyett azonnal odaállt a nagy kisebbségben lévő szigszalagosok mellé. Szerinte szégyen, ami történik és a Debreceni Egyetem gyáva vezetői önként ajánlják fel intézményüket Orbán Viktornak.

„Szégyen: a Debreceni Egyetem gyáva vezetői önként ajánlják fel intézményüket Orbán Viktornak. Ideje, hogy az SZFE bátor diákjaihoz hasonlóan az egyetem hallgatói kezükbe vegyék a sorsukat. A Momentum teljes közösségével itt vagyunk mögöttetek, számíthattok rám és több ezer momentumos társamra is” – delirált Fekete-Győr András.

MODELLVÁLTÁS DEBRECENBEN

Az ügy előzménye, ahogy azt korábban megírtuk, a Debreceni Egyetem döntött a modellváltásról. A Debreceni Egyetem Szenátusa 2021. január 21-ei rendkívüli ülésén arról döntött, hogy az intézmény állami alapítású, közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott egyetemmé történő átalakításának kezdeményezi. Az új szervezeti formára való áttérést valamennyi eddigi tevékenység folytatásával javasolják, beleértve a betegellátást is. A szenátusi határozat megerősíti, hogy a Debreceni Egyetem a hagyományos tudományegyetemi diszciplínák mellett továbbra is kiemelten kezeli az egészségipari, agrár- és élelmiszertudományi, műszaki tudományi és tanárképzési fókuszterületeket.

Az intézmény a 2021-24 közötti időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési Terv kidolgozását tavaly kezdte meg. A Dékáni Kollégium 2021. január 4-ei ülésén – a hallgatói önkormányzat és a Klinikai Központ vezetésének támogatásával – javaslat született arról, hogy az egyetem vezetése vizsgálja meg a modellváltás lehetőségeit. A tervezett változásról széleskörű és intenzív egyeztetés történt a karokon, a Klinikai Központ és a hallgatói önkormányzat vezető fórumain, bevonva a dolgozói érdekképviseleteket és a közalkalmazotti tanácsot.

A Dékáni Kollégium az egyeztetéseket követően január 11-ei ülésén határozott az Intézményfejlesztési Terv modellváltásra vonatkozó módosításának kezdeményezéséről, a döntést a kari tanácsok, intézetvezetői értekezletek, a Klinikai Tanács és a hallgatói küldöttgyűlés is nagy többséggel támogatta. A testületek döntésének megfelelően a Debreceni Egyetem Szenátusa 2021. január 21-ei rendkívüli ülésén ellenszavazat nélkül döntött az Intézményfejlesztési Tervről és a modellváltásról. Ennek megfelelően az intézmény a modellváltáshoz szükséges további intézkedéseket kezdeményezi a fenntartónál. Az ülést a napirenden szereplő személyi ügyekre és a veszélyhelyzeti óvintézkedésekre tekintettel zárt formában tartották meg. A szenátusi határozat teljes szövegét az alábbiakban közöljük.

Az alapítványi fenntartás a jelenleginél kiszámíthatóbb, rugalmasabb működési környezet megteremtésével növeli a Debreceni Egyetem versenyképességét és az intézmény bevételszerző képességét, lehetőséget teremt a hat éve megfogalmazott önfenntartó egyetem célkitűzés elérésére. Az új finanszírozási formában az intézmény gyorsabban reagálhat a térség gazdasági igényeire, így a magyar fiatalok versenyképesebb képzésben és a munkaerőpiacon is értékesebb oktatásban részesülhetnek.

 

 

 

A MAGYAR FELSŐOKTATÁS LÁNGBA BORÍTÁSA AZ ELLENZÉK CÉLJA

A modellváltást támogatta a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata is, amely minapi ülésén, a jelen lévő összes hallgatói képviselő a tájékoztatást, illetve szakmai párbeszédet követően 70 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett felhatalmazta a DEHÖK szenátusi képviselőit, hogy igennel szavazzanak a Debreceni Egyetem modellváltásával kapcsolatos szenátusi előterjesztésre. A free SZFE-s, free DE-s diákok ezután szabadultak el, és ezután estek neki saját hallgatótársaiknak. A SzabaDEgyetem nevű közösségi oldal mellett a Debreceniek a felsőoktatási autonómiáért Facebook-csoport is online tiltakozást kezdeményezett, mert nem ért egyet a fenntartói modellváltással. A petíció kezdeményezői azt írják, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemhez, a Pécsi Tudományegyetemhez és a Szegedi Tudományegyetemhez hasonlóan a Debreceni Egyetem számos hallgatója és tanára sem ért egyet a felsőoktatási privatizációs folyamatokkal, illetve az azokhoz kapcsolódó döntéshozatali- és tájékoztatási módszerekkel. A Debreceniek a felsőoktatási autonómiáért Facebook-csoportba tömörülő hallgatók és oktatók azt kérik, hogy azok,  akik hozzájuk hasonlóan nemkívánatosnak vagy éppen elhamarkodottnak és átgondolatlannak tartják a modellváltást, hogy nyilvánosan is álljanak ki véleményük mellett.

Hiba a kari vezetés egyértelmű kezdeményezése és szakmai álláspontja, hiába a HÖK ellenszavazat nélküli támogatása, a néhány tucat politikai agitátor vidékre is leköltöztette az SZFE-s pártközpontot, hogy lángba borítsák a magyar felsőoktatást, és 2022-ig előmozdítsák és napirenden tartsák a magyar kormány megbuktatását.

(Szarvas Szilveszter, pestisracok.hu)

 

 

Oszd meg a barátaiddal is!

Zavar az erőben – A román Fegyőr kommunikációja teljesen összeomlott

Kiállás a Debreceni Egyetem normális hallgatói mellett! Álljatok ellen az anarchistáknak! Hallassátok a hangotokat!