in ,

Hoppá! Tudósok, professzorok álltak ki Szakács Árpád és Raffay Ernő mellett!

A Professzorok a Hazáért Civil Társaság állásfoglalása

A Professzorok a Hazáért Civil Társaság állásfoglalása a szakmai érveket helyettesítő személyeskedésről

A szabadkőműveseknek hazánk történelmében játszott szerepe kapcsán kialakult közéleti vita nemzetünket megosztó sorskérdéseket hozott felszínre. Olyan társadalmi törésvonalakra világított rá, amelyek nemzettudatunkban és történelemszemléletünkben egyaránt jelen vannak. A Magyar Nemzet hasábjain mára már jelentősen kiszélesedett vita kiindulópontja az volt, hogy egy történészprofesszor mesének minősítette kollégája, Raffay Ernő új kutatási eredményeit. Szakács Árpád egy publicisztikában reagált e szakmai szempontból erősen kifogásolható megnyilvánulásra, mire egy másik történésztől – ellenérvek helyett – ő is csak személyeskedő választ kapott. A tudományos élet évszázados hagyományai szerint egy-egy állítás cáfolatát kutatásokkal, hivatkozásokkal és forrásokkal alátámasztva elvárt bemutatni, vagyis Raffay Ernő szabadkőművesekkel kapcsolatos történeti szakmunkáiban foglaltakra hasonló színvonalú válasszal kellene reagálni.

A titkos társaságok és informális kapcsolatrendszerek közéleti, gazdasági és társadalmat befolyásoló ereje a XXI. század legnagyobb kihívásai közé tartozik, ezért gyökereit, eszközeit és motivációit feltárni stratégiai fontosságú kérdés. Ennek megfelelően a szabadkőművesség kutatása és a különböző páholyok tevékenységének megismertetése szükséges, a szerepeik körül kialakuló vita előrevivő, és nemzetpolitikai szempontból is hasznos lehet. Ehhez azonban a titkos társaságok működésének történeti kutatásokon alapuló bemutatása elengedhetetlen, tudományos értelemben csak ezen az alapon megfogalmazott kritika, illetve ellenvetés fogadható el.

Raffay Ernő eredményeinek szóló kritikáknál is elvárjuk a tényekkel való érvelést, ezért teljes mértékben egyetértünk Szakács Árpád azon véleményével, hogy tudományos megállapítások ne söpörtessenek le ellenérveket mellőző tekintélyelvű alapon. Meggyőződésünk, hogy a tudományos életben a véleménynyilvánítás szabadsága megillet minden kutatót, és veszélyesnek, antidemokratikusnak érezzük, ha tudományos értelemben releváns kérdéseket elhallgatni, tabusítani kívánnak. Elítéljük azt a tendenciát, hogy értékelhető szakmai vitákat személyeskedéssel helyettesítsenek, szakmai körökből való kiközösítéssel fenyegessék burkoltan azokat, akik a fősodorral ellenkező véleményt, nézetet vallanak magukénak.

A történelemszemléleti különbözőség szakmai viták számára teret nyithat, de nem fajulhat addig, hogy az új gondolatokat és felismert összefüggéseket kritika nélkül söpörjék le az asztalról, és eltávolítsák a tudományos közbeszédből.

Prof. Dr. Vass Csaba, Prof. Dr. Rockenbauer Antal, Prof. Dr. Tanka Endre, Prof. Dr. Bardócz Zsuzsanna, Dr. Grandpierre Atilla, Dr. Benda József, Dr. Végvári József, Dr. Farkasinszky Tibor, Dr. Török Tibor, Dr. M. Lezsák Gabriella, Dr. Borvendég Zsuzsanna (www.professzorok-a-hazaert.hu)

 

(Professzorok a Hazáért Civil Társaság, magyarnemzet.hu)

 

Oszd meg másokkal is!

Szopóágon az ellenzék – Kockázatos az ellenzéki közös lista

Hoppá! +30 ezer munkahely 1 hónap alatt!