in ,

HOPPÁ! – MSZP-s káder a szom­bati tün­te­tés fő­szer­ve­zője, még a te­le­fon­ját is a szo­cik fi­ze­tik

A ked­ves mama le­tér­delt Ili­escu elé, a kis Ba­lázs pedig már ifjú­ko­rá­ban a szo­ci­a­lista pártra tette fel az éle­tét

A ked­ves mama le­tér­delt Ili­escu elé, a kis Ba­lázs pedig már ifjú­ko­rá­ban a szo­ci­a­lista pártra tette fel az éle­tét. Lend­vai Il­dikó és Gyur­csány Fe­renc „daj­kál­ták”. Egy ideje füg­get­len­nek ha­zudja magát, de a te­le­fon­ját az MSZP fi­zeti.

Ő volt a szom­bati „párt­füg­get­len” tün­te­tés fő­szer­ve­zője és po­rond­mes­tere. A tech­ni­kát és a szín­pa­dot „szo­ci­kö­zeli” cégek biz­to­sí­tot­ták.

 

A demokráciát, a szabad választásokat tagadó hétvégi politikai bolhacirkusz szervezője és porondmestere egy régi MSZP-s kádergyerek, Gulyás Balázs volt.

Fotó: YouTube

Anyukáját Gurmai Zitát a múlt hétvégén maga Kósa Lajos verte „bucira” a debreceni választókerületben.

Fia Gulyás Balázs próbálja pártatlannak tetetni magát, miközben a telefonját évek óta a szocialista pártkasszából fizetik. Egyéb dolgokról nem is beszélve…

Az anyuka révén a kis Gulyás Balázs politikai bölcsőjét Gyurcsány Ferenc és a többiek ringatták

Csak kamuzza a függetlenséget

Gulyást nem először küldték csatasorba az egyre fogyó szocialisták „pártonkívüli” jelmezben. Az MSZP ikonikus káderasszonya, Gurmai Zita fia, éveken át gondosan fizette a vörös tagdíjat, sőt szocialista politikusként egészen a 8. kerületi alelnökségig vitte.

A "független" Gulyás Balázs összekötője az MSZP-ben Lendvai Ildikó.
A „független” Gulyás Balázs összekötője az MSZP-ben Lendvai Ildikó.

De aztán a párt boszorkánykonyhájában úgy döntöttek, hogy jobb, ha függetlennek hazudja magát. Így könnyebb lesz politikai balekokat maga köré gyűjtve zavart kelteni.

Persze mind a mai napig az MSZP-s pártközpontból kapja az utasításokat, méghozzá a párt által fizetett flottatelefonon. Amikor  először lebukott ezzel, így mentegette magát: – De hát anyukámmal ezen a telefonon ingyen tudok beszélni…

Az anyuka az MSZP országos elnökségi tagja és stratégiai irányítója. Ő maga találta ki fiának a független szerepet, így próbál meg kiutat találni a párt egyre kétségbe ejtőbb helyzetéből. (Csak úgy mellékesen a kedves mamáé az a történelmi szégyen, hogy a román szocialisták kongresszusán letérdelt Iliescu elé, miközben egy nagy csokor virággal üdvözölte)

Eközben a címlapon

A kézi vezérléssel irányított fiú szervezett már  netadós tüntetést, Facebook csoportokat, most meg a szabad választások végeredményét, azaz a demokráciát támadó megmozdulást.

Hol vannak a számlák? Had lássuk!

Miközben naiv emberek, politikai balekok azt hitték, hogy valamiféle pártsemleges rendezvény részesei, Gulyás Balázs révén egyértelműen az MSZP irányította a történéseket.

A párthoz „bekötött” szervezetek biztosították a hétvégi rendezvény költségeit és technikáját is, a színpadtól a hangosításig. Ha bemutatnák a számlákat, csúnya meglepetés érné a pártsemleges kamuval megetetett embereket.

Az MSZP-s Gulyás-gyerek javára legfeljebb az írható, hogy visszafogta névrokona Gulyás Márton szélsőséges  rohamosztagosait, az Európa-szerte számos tüntetést lángba borító Soros-zsoldosokat. Rájött ugyanis arra, hogy bármiféle erőszakos akció végképp szembefordítaná velük a társadalom túlnyomó többségét.

Kunhalmi és az újnáci gyerekek

Mindenesetre volt valami sajátos bája, amikor mindehhez csatlakozott Gyurcsány és a szakállától a választási bukta után azonnal megszabadult Vona Gábor. Mellette a Simicskától nemrég még táskaszám pénzt hordó Szabó Gábor Jobbik pártigazgató, a „Szaszi” lépkedett. Szép látvány nyújtottak az MSZP-s Gulyás gyerek rendezvényén. Együtt tapsolták meg  azt is amikor Kunhalmi Ágnes, az MSZP új elnökjelöltje újnáci gyerekekkel fényképezkedett.

A pólón még van szakálla Vonának...
A pólón még van szakálla Vonának…
De a választások után megint külsőt váltott, újra sima képe...
De a választások után megint külsőt váltott, újra sima képe…

Az új közös alakulatnak máris javasoljuk a JOBBIK-BALLIK nevet. Horrorkoalíciónak mégsem hívhatják magukat.

 (ripost.hu)

Az ellenzék május 8-án fogja végleg cserben hagyni a tüntetőket

Agyhalál – A Momentum mindenkit hülyének néz – Nem lépnek be naponta ezrével a Momentumba!