in , ,

Bréking! – Nem zár­ják ki, nem füg­gesz­tik fel a Fi­deszt

In­for­má­ciók sze­rint nem zár­ják ki a Fi­deszt és nem is füg­gesz­tik fel a nép­párti tag­sá­gát

In­for­má­ciók sze­rint nem zár­ják ki a Fi­deszt és nem is füg­gesz­tik fel a nép­párti tag­sá­gát. Több mint három órás ta­nács­ko­zás után a Fi­desz úgy dön­tött, hogy ön­ként fel­füg­geszti rész­vé­te­lét a Nép­párt mun­ká­já­ban egy ideig, ugyanis tár­gya­lá­so­kat fog foly­tatni az úgy­ne­ve­zett Böl­csek Ta­ná­csá­val.

 

A Fidesz úgy döntött, hogy önként felfüggeszti részvételét a Néppárt munkájában egy ideig, ugyanis tárgyalásokat fog folytatni az úgynevezett Bölcsek Tanácsával. A Fideszt is három politikus képviseli majd a tárgyalásokon: Kövér László, Szájer József és Gulyás Gergely.

(Forrás: ripost.hu)

Vélemény, hozzászólás?

Loading…

0

Hoppá! – Egy magyar fa lett az év európai fája

Nem sikerült kizárni a Fideszt a Néppártból – Besült a Soros mutatvány – Aki időt nyer, életet nyer