in ,

ÁSZ: Fizesse vissza a Jobbik a tiltott pártfinanszírozás értékét!

Na de mibű?

Döntött az ÁSZ: fizetnie kell a Jobbiknak

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) befejezte a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2015–2016-os évekre, valamint az ellenőrzés megkezdéséig tartó időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a párt nem igazolta a közpénzekkel való átlátható és elszámoltatható gazdálkodását, és felszólította a Jobbikot, hogy a párt a tiltott vagyoni hozzájárulás értékét tizenöt napon belül fizesse be a központi költségvetésnek. A Magyar Államkincstár a Jobbik költségvetési támogatásának csökkentését az ÁSZ által megállapított összegben, 2018. július 1-jétől érvényesíti. A Jobbik törvénysértőnek tartja az ÁSZ határozatát.

A párt akadályozta a számvevőszéki ellenőrzés program szerinti lefolytatását. Az ÁSZ hatósági kockázatjelzés alapján feltárta továbbá, hogy a Jobbik 2017 első fél évében működéséhez a jogszabályt megsértve, tiltott vagyoni hozzájárulást fogadott el.

A politikai élet tisztasága érdekében különösen indokolt a pártok gazdálkodásának ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzi a költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodását, így az ÁSZ kiemelt szerepet tölt be és felelősséget visel a pártok feletti társadalmi kontroll érvényesítésében.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a közzétett pénzügyi kimutatások a törvényi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat; a Jobbik Magyarországért Mozgalom a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat, támogatásokat használt-e fel. Az ellenőrzés célja volt továbbá, hogy kockázatjelzés alapján lényegesnek ítélt ügyek szabályosságát értékelje.

Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke (MTI-fotó: Komka Péter)

A Jobbik számos esetben akadályozta az ÁSZ munkáját

Az ellenőrzés során az ÁSZ – összhangban a pártok ellenőrzésének a megváltozott jogszabályok szerinti 2016-ban megújított módszertanával – értékelte a párttörvény 2014. január 1-jétől hatályos, a tiltott vagyoni hozzájárulásokra vonatkozó törvényi előírások betartását. A módosítás következtében 2014. január 1-jétől tilos a jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személyektől származó vagyoni hozzájárulás elfogadása.

Tiltott vagyoni hozzájárulásnak minősül, ha egy párt a mindenki számára elérhető árnál lényegesen olcsóbban vesz igénybe vagy rendel meg szolgáltatásokat. A törvény arról is rendelkezik, hogy ha a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, a párt köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni. Amennyiben a párt a vonatkozó rendelkezéseket megsértve az értékelést nem végezte el, akkor azt az ÁSZ teszi meg. A tiltott nem pénzbeli hozzájárulás elfogadása esetén annak értékét az ÁSZ állapítja meg.

A Jobbik többszöri értesítés, illetve helyszíni adatkérés ellenére – a 2015–2016-os évek, valamint az ellenőrzés megkezdéséig tartó időszak vonatkozásában – nem tett eleget a számvevőszéki ellenőrzés lefolytatásához szükséges törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének; az ellenőröket a párt helyiségeibe nem engedte be, és ezzel akadályozta az ellenőrzés lefolytatását. Az ÁSZ ezért 2017. október 3-án a párt székhelye szerint illetékes ügyészséghez fordult.

A Jobbik nem teremtette meg az átlátható gazdálkodást

A Jobbik Magyarországért Mozgalom az éves költségvetési törvények adatai alapján 2015-ben és 2016-ban egyaránt 475,8 millió forint – tehát a két év alatt több mint 950 millió forint – központi költségvetési támogatásban részesült. A Magyar Közlönyben közzétett adatok alapján a 2015. évi pénzügyi kimutatásban 544,72 millió forint bevételt, valamint 369,747 millió forint kiadást, a 2016. évi pénzügyi kimutatásban 575,59 milliós bevételt, valamint 525,675 millió forint kiadást számolt el.

Az ÁSZ megállapította, hogy a Jobbik nem igazolta, hogy rendelkezett volna a jogszabályban előírt szabályzatokkal, megteremtette volna a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. A Jobbik nem igazolta azt sem, hogy a könyvvezetése során érvényesítette a számviteli alapelveket, a kifizetéseket szabályszerűen teljesítette volna, továbbá a forrásokat – köztük a költségvetési támogatásokat – szabályszerűen számolta volna el, és a közpénzek felhasználását jogszerűen és átlátható módon végezte volna.

A Jobbik nem igazolta továbbá, hogy a céljaira rendelt vagyont a jogszabályoknak megfelelően használta fel, a vagyon védelmét, megőrzését biztosította volna. A Jobbik nem igazolta a közzétett pénzügyi kimutatásokban közölt adatok valódiságát, megbízhatóságát, a közzététel szabályszerűségét sem. A Jobbik a 2015-re, 2016-ra vonatkozóan nem igazolta, hogy a működéséhez jogszerűen igénybe vehető forrásokat használt fel.

A Jobbik elnökéhez fordul az ÁSZ

Az ÁSZ hatósági jelzést kapott a 2017-ben a Jobbik által két gazdasági társasággal politikai plakát kihelyezésre kötött szerződésekben alkalmazott, a gazdasági társaságok hirdetési listaáraitól jelentősen elmaradó egységárak miatt. Az ÁSZ megállapította, hogy a kockázatjelzésben rögzített, politikai hirdetések kihelyezésére kötött szerződések alapján a Jobbik 2017-ben a törvényi tilalom ellenére – jogi személyektől származó – nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást fogadott el 331,66 millió forint összegben. A Jobbik nem igazolta, hogy elvégezte volna a nem pénzbeli, vagyoni hozzájárulás törvényben előírt értékelését.

A párt észrevételében hiteles ellenőrzési bizonyítékokkal, illetve egyéb alátámasztott érvekkel nem cáfolta az ÁSZ bizonyítékokon alapuló megállapításait, a törvényi előírás alapján az ÁSZ 2018. január 8-i dátummal felhívással fordult a Jobbik elnökéhez, hogy a párt a tiltott vagyoni hozzájárulás értékét tizenöt napon belül fizesse be a központi költségvetésnek.

Júliusig vár az államkincstár 

A Magyar Államkincstár a Jobbik költségvetési támogatásának csökkentését az Állami Számvevőszék által megállapított összegben, 2018. július 1-jétől érvényesíti, a Jobbik erre vonatkozó kérelme esetén, részletekben – közölte a kincstár elnöke hétfőn az MTI-vel.

Mészáros József kiemelte: „A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény  negyedik paragrafusa szerint a párt névtelen adományt nem fogadhat el, amennyiben ezt mégis megteszi, annak értékét az Állami Számvevőszék felhívására be kell fizetnie a központi költségvetésnek, ezzel együtt a párt támogatását ugyanezen összeggel csökkenteni kell”.

Törvénysértésről beszél a Jobbik

A Jobbik törvénysértőnek tartja az ÁSZ határozatát és a tiltott vagyoni hozzájárulás elfogadása miatt kiszabott 331 millió 660 ezer forintos bírságot – közölte Volner János, az ellenzéki párt alelnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus értékelése szerint a jogerős döntés azt mutatja, hogy Orbán Viktor meg akarja szüntetni a Jobbikot, mert retteg tőle és az elszámoltatástól.

Volner János az ÁSZ-ról szóló törvényre hivatkozva azt mondta: a számvevőszék köteles lett volna véleményezni pártja 36 oldalas érvelését, de erre kísérletet sem tett. Azt sem válaszolták meg, hogy szerintük milyen módon állt elő a tiltott párttámogatás – tette hozzá.

A jobbikos politikus bírálta, hogy a határozatot nem Domokos László ÁSZ-elnök írta alá. Szerinte ez azt jelzi, hogy ő is fél a kormányváltástól és a felelősségre vonástól. Később azt is üzente neki: „ne hajtsa nyugodtan álomra a fejét”, mert morálisan és jogilag ő tartozik felelősséggel a „koncepciós eljárásért”.

Az alelnök kérdésre közölte: a Jobbiknak nincs pénze a bírságra, ezért újult erővel újraindítják a gyűjtést, ami tudomása szerint jelenleg 50 millió forint körül jár. Nincs olyan tulajdonuk, amiről lemondhatnának és érdemi összeget jelentene – tette hozzá, megjegyezve: a döntés gyakorlatilag megsemmisítette őket anyagilag, kampányukra is pénzt kell gyűjteniük.

Volner János szintén kérdésre arról is beszélt: a Jobbik elnöksége következő ülésén – még a héten – dönt a bírsággal kapcsolatos lépésekről, az eddig befolyt összeget pedig arra használják fel, hogy a szakértői apparátusukat meg tudják tartani.

Megkérdezték arról is, felmerült-e, hogy a Simicska Lajos cégeivel kötött plakátszerződéseket is nyilvánosságra hozzák. Azt felelte: az ÁSZ-nak küldött észrevételeket nyilvánosságra hozták, abból kiderül, hogy törvénytelen a bírság, továbbá minden releváns kérdést megválaszoltak.
(hirado.hu)

 

Hiába bírságolta meg őket az ÁSZ, nem hajlandóak kifizetni a büntetést – A DK köszöni a büntetést, de eltekint tőle

HOPPÁ! – Berlusconi ígéretet tett: ha nyernek, megállítják az olaszországi migráció!!