in ,

Ti szavaztatok rá! Az ingatlanmaffia beköltözött a kispesti városházára?

TÖBB ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNOK ÉS KÉT EGYKORI RENDŐR IS SEGÍTETTE A KLÁNVEZÉRT

A kispesti család éveken keresztül terrorizálta szomszédait, akik közül sokan arra gyanakodtak: a férfi mögött az ingatlanmaffia áll, amely el akarja üldözni őket, hogy nyomott áron szerezzék meg házaikat. A Magyar Nemzet az eset kapcsán kiderítette: több önkormányzati hivatalnok és két egykori rendőr is segítette a klánvezért.
  • Az országos sajtó korábban részletesen beszámolt egy kispesti balhés család esetéről, akik rettegésben tartották a szomszédaikat. Az Index.hu 2018-as cikkében csak „terrorcsaládként” hivatkozott rájuk a portál.
  • A problémás család rendszeresen zaklatta szomszédait, a hatóság és a hivatalok látszólag tehetetlenek voltak az ügyben éveken keresztül.
  • A Magyar Nemzet felkereste a klánvezért, annak bizalmasait és számos tanút, akiknek az elmondása alapján egyes hivatalnokok összejátszhattak a problémás család vezetőjével.
  • A családfő, V. T. L. bizalmas kapcsolatot ápolt a kispesti jegyzői hivatal egyik munkatársával, valamint két exrendőr is segítséget nyújthatott neki.
  • A klánvezér jelenleg börtönben ül, azonban a lapunk által feltárt, számos bűncselekmény gyanúját felvető ügyben a hatóságok eddig nem vizsgálódtak érdemben.

– Számlázott Gajda Péternek és Lackner Csabának? – kérdezte lapunk a szomszédait rettegésben tartó kispesti család fejétől a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Venyige utcai épületében. A férfival még idén februárban találkoztunk a börtönben, és erre, valamint számos kérdésünkre érdemben válaszolt, majd nem sokkal később letiltotta a vele készült interjú megjelenését. Dankó József kispesti családapa és a családját terrorizáló szomszéd harcáról már korábban beszámolt az országos sajtó (Index.hu: Kicsit nem figyeltek oda, irgalmatlanul megszívatták őket a hatóságok; Hír TV Riasztás, 2019. 06. 11.), lapunk azonban további részleteket derített ki. A történet szereplőinek egy része, Lackner, Gajda és mások felbukkannak a tavaly ősszel nyilvánosságra került hangfelvételeken is, egy részük pedig idáig ismeretlen volt. A kispesti hangfelvételek alapján arra lehet következtetni, hogy

a baloldal által uralt XIX. kerületben a közpénzek – egyelőre feltételezett – eltűnése rendszerszintű problémává vált.

A több mint zűrös család története pedig arra világít rá: a városrészben élők számára a helyi hatalom kegyétől függ a jogbiztonság és a közbiztonság is.

Napi terror

A háromgyermekes édesapa, Dankó József 2014-ben viszonylag olcsón jutott hozzá egy kertes házhoz Kispesten, a Móricz Zsigmond utcában. Hamar kiderült, hogy miért volt nyomott árú az ingatlan: V. T. L. – a család feje – élettársával és hat gyermekkel lakott a szomszédban, és az elkövetkező években pokollá tették Dankóék minden egyes napját – ahogy a korábbi szomszédét, aki eladta Dankóéknak a házat. Ahogy az új lakók közül valaki kilépett a kertbe, a kerítés túloldaláról hangos szitkozódás kísérte lépteiket, a kerti sütögetéseknek a szomszédból átcsapó vízsugár vetett véget.

Egy alkalommal egy szomszédos kertben fürdő kisgyermek alól légpuskával lőtték ki a felfújható medencét, a balhés családfő pedig esetenként a szennyvizet a szomszédokhoz szivattyúztatta át.

V.-ék folyamatosan feljelentgették Dankóékat és a szomszédokat, akiket pont azzal vádoltak meg, amiket ők követtek el. A vádak mindannyiszor valótlannak bizonyultak. Lapunk úgy értesült: a terror nem csak a szomszédokat érte el, V. T. L. több alkalommal is bántalmazta élettársát.

A zaklatások miatt Dankó és a környékbeliek arról kezdtek suttogni: az ingatlanmaffia akarja őket elüldözni házaikból, hogy aztán nyomott áron juthassanak hozzá. A hatóságok és az önkormányzat éveken át látszólag tehetetlenek voltak, Dankó ezért saját nyomozásba kezdett, számos papírt kikért az önkormányzattól és jogi eljárásokat indított, hogy a balhés családot tegyék ki az ingatlanból.

 

VIP-ügyintézés

A Lackner Csaba által a kispesti hangfelvételeken csak „[pénz]éhes fiatalemberként” jellemzett Építéshatósági Iroda ügyintézője, későbbi vezetője állította ki azt a lapunk birtokába került dokumentumot, amely elindította az egész ügyet. A hivatalnok kiállított egy dokumentumot, amellyel később lakóháznak minősíthette egy másik hivatal a V.-ék által lakott romos sufnit úgy, hogy az ingatlannak nincs utcafronti bejárata – csak a vasúti sínek felől közelíthető meg – és a csatornázása sem megoldott. A kiállított dokumentumban az szerepel, hogy az ingatlan tíz éven túl épült, az irattal pedig a sufni tulajdonosai elmehettek a földhivatalba, ahol nyilvántartásba vették azt mint lakóingatlant. Később kiderült: a tíz éven túliságot igazoló dokumentum a tanúk megtévesztésével készült.

A hivatalnok szerepe azonban nem ért véget a dokumentum kiállításával. Lapunknak nyilatkozott egy, a klánvezérrel bizalmi kapcsolatot ápoló forrás, aki arról számolt be, hogy

a terrorcsalád feje VIP-ügyintézést élvezett az építéshatósági irodán.

A tanúval jogi képviselője jelenlétében találkoztunk, a beszélgetésről jegyzőkönyv készült. A forrásvédelem miatt sem nevét, sem monogramját nem fedjük fel sem neki, sem más olyan személynek, akik lapunknak nyilatkoztak ebben az ügyben. A tanú szerint, amikor V. T. L. megbízottja bement az építéshatósághoz, azonnal megkapta a kért papírokat, amelyek előre el voltak készítve. Amikor a zűrös család megbízottja megkérdezte, hogy kell-e ezért fizetnie, azt a választ kapta: már rendezve van. Érdemes tudni: az építéshatósági irodán általában nem volt sok várakozó, azonban amikor Dankó József fordult az irodához egy-egy ügy elintézése miatt, akkor akár hónapokig is várakoznia kellett. Számos e-mailjére, beadványára egyáltalán nem érkezett válasz.

Az ügyintéző hátat fordít

Dankó egy idő után megunta, hogy a kispesti hivatalok látszólag hátráltatják eljárását, és a másodfokú építéshatósághoz – vagyis az Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályhoz – is beadványokat nyújtott be, hogy törvényesen mondják ki: a szomszédai által lakott sufni lakóháznak alkalmatlan. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó tanúk szerint V. T. L.-nek itt szintén akadt segítője: egy idős ügyintéző tájékoztatta a családfőt, amikor valamilyen beadvány érkezett a Móricz Zsigmond utcai ingatlannal kapcsolatban. – V. T. L. bement a hivatalba és lefényképezte az újonnan érkezett dokumentumokat, amíg az ügyintéző hátat fordított neki – mondta lapunknak a tanú, hozzátéve, hogy erre azért volt szüksége, mert folyamatosan harcolt Dankóval és így lépéselőnyben tudott maradni. Mindebből Dankó Józsefnek csak

az tűnt fel, hogy szomszédja olyan ügyekben adott be beadványokat, amelyekről nem is értesülhetett volna.

Két exzsaru mozgatta a szálakat

M. Á. többdiplomás nyugdíjas, aki előszeretettel hivatkozik magára volt rendőrként, tudomásunk szerint azonban csak aktív évei végén szolgált egy kapitányság portásaként. A férfi 2019 decemberéig lakott Kispesten. A lapunknak nyilatkozó tanúk szerint M. Á. tudása és kapcsolatrendszere kulcsfontosságú volt a balhés családfő számára. A tanúk szerint minden, a kispesti és a másodfokú építéshatóságnál, a kispesti jegyzői hivatalnál és a rendőrségen keletkezett irat másolata V. T. L. birtokában volt, mindezek mellett pedig az összes környező ingatlant tartalmazó földhivatali térképszelvény másolatát is magánál tartotta. V. T. L. az iratok tartalmát és a Dankó által megindított eljárások esetében a lehetséges ellenlépéseket M. Á.-val és másokkal vitatta meg. A tanúk szerint egy másik nyugalmazott rendőr, aki korábban Kispesten is szolgált, aktívan segített V. T. L.-nek. Sz. K.-nak főként az volt a feladata, hogy lebeszélje Dankót a szomszédja elleni harcról. Mindemellett a rendőri kapcsolatok akkor is jól jöttek, amikor V. T. L. feljelentette szomszédait. Egy lapunknak nyilatkozó egykori hivatásos, aki olvasta az egyik feljelentést, úgy fogalmazott: a dokumentumok szakszerűen voltak megfogalmazva, amely miatt nagyobb esély volt gyors rendőrségi fellépésre.

Azonban 2016 őszére már annyi ügy volt folyamatban, hogy a társaság nem tudta feltartóztatni a V. T. L. ellen indult hatósági eljárásokat, a férfi előzetes letartóztatásba került, majd házkutatást tartottak nála. Amire azonban a rendőrök a helyszínre értek, senki nem tartózkodott az ingatlanban. A lapunknak nyilatkozó tanúk szerint valahonnan visszajutott a családhoz a hatósági intézkedésről szóló információ. A házkutatásról értesüléseink szerint a MÁV, a gyámügyi hivatal és az állatvédők is értesültek előzetesen, ám az nem tisztázott, hogy hogyan és honnan szivárgott ki az információ. A lényeg, hogy – tudomásunk szerint – sem a családtagok, sem a tanúk által korábban látott iratok egy része már nem volt a sufniban a házkutatás idején.

Az aláírásgyűjtés

Dankó József aláírásgyűjtésbe kezdett 2016-ban, még a szomszéd letartóztatása előtt. A célja az volt, hogy elérje: Gajda Péter tartson szakhatósági bejárást a területen a rendőrséggel közösen. Az összegyűlt aláírásokat Dankó átadta a polgármesteri hivatalnak, valamint a szignók gyűjtésével kapcsolatban levelet küldött a jegyzői hivatalnak és a kerületvezetőnek. A kerületvezető végül lemondta a bejárást, arra hivatkozva, hiába kért rendőri biztosítást. Az Index.hu 2018-ban megkérdezte a kispesti rendőrkapitányságot az ügyben, amely írásba adta, hogy nem kérték a bejárás lemondását Gajdától.

A lapunknak nyilatkozó tanú szerint az aláírási ívek a rajtuk levő személyes adatokkal, valamint Dankónak a jegyzőhöz írt levele is V. T. L.-hez került. Rejtély, hogy Gajda miért hazudta azt, hogy a rendőrség kérte tőle a hatósági bejárás lemondását. Azt viszont megtudta lapunk, hogy V. T. L. igen bizalmas kapcsolatot ápolt a jegyzői hivatal egyik munkatársával. Amikor az illetővel felvettük a kapcsolatot és elmondtuk, hogy milyen ügyben keressük, határozottan jelezte: nem kíván nyilatkozni.

jelenleg is börtönben van

V. T. L. 2009 és 2018 között szinte folyamatosan zaklatta a szomszédait.

Mindehhez a kispesti önkormányzat egyes választott és kinevezett tisztségviselőitől is passzív vagy aktív segítséget kapott.

Folyamatos kapcsolatot tartott fenn az építéshatósági irodával, a jegyzői hivatallal, ahol legalább egy-egy személy segített neki. A tanúk elmondása alapján a másodfokú építéshatóság egyik ügyintézője folyamatosan segített neki. A beszerzett iratok kiértékelésében és jogi, közigazgatási procedúrák elindításában valamennyi szereplő segített neki. Az ügy felderítése során olyan információ nem került a birtokunkba, amely szerint a szereplők bármelyike is pénzt fogadott volna el a segítség fejében.

A szomszédai ellen hadjáratot folytató családfőt ismerő tanú lapunknak úgy nyilatkozott: V. T. L. 2016-ban alig járt dolgozni, ellenben rengeteg készpénze volt. Azt lapunk sem tudta kideríteni, hogy honnan származott a jövedelme, annyi azonban bizonyos, hogy a korábbi években rendszeresen vállalt a környéken kisebb szakmunkákat, fűtés-, víz- és gázszerelést. Az exzsarukat munkája révén ismerte meg, M. Á.-val és másokkal is hamar bizalmi viszonyba került.

Lapunk olyan értesülés birtokába is jutott, hogy V. T. L. részt vehetett számos korrupciógyanús ügyben Kispesten. Forrásaink szerint a családfő cégén keresztül „számlázhatott” Gajdának és Lacknernek. A Magyar Nemzet ezért közérdekű adatigényléssel fordult a kispesti önkormányzathoz, ám kiderült: sem a városháza, sem az önkormányzati cégek nem szerződtek V. T. L. cégével, így a hivatalos iratokból nem látszik üzleti kapcsolat.

V. T. L. jelenleg is börtönben van csoportosan elkövetett zsarolás és a hatóság félrevezetése miatt, és hamarosan a bíróság előtt kell felelnie a kispesti szomszédzaklatások kapcsán is.

A lapunk által ismertetett történet kapcsán – amely számos bűncselekmény gyanúját veti fel – a rendőrség jelenleg nem folytat nyomozást.

 

 

(Bácskai Balázs, magyarnemzet.hu)

 

Oszd meg másokkal is!

Ettől a videótól berobbant az internet! Hatalmas hajós tüntetés Floridában Trump mellett! Videó

„A nép pártján” – Rolex órát kapott Jakab Petike a szülinapjára