in ,

Szabó Tímea arra sem méltó, hogy bekösse Trócsányi László cipőjét

Pont nem Trócsányit kéne trógerozni…

Először is, a tróger szó jelentése:

Régen a bútorszállítókat, zongora cipelőket hívták így, ma a züllött, link, iszákos, megbízhatatlan emberre használják.

 

Most pedig nézzük Trócsányi László életútját:

Trócsányi László (Budapest, 1956. március 6. –) magyar jogtudós, ügyvéd, diplomata, egyetemi tanár. Kutatási területe az összehasonlító alkotmányjog, a közjogi bíráskodás, a közjogi (közigazgatási) bíráskodás és az európai közjog, ezen belül a nemzeti alkotmányjog és az európai integráció kérdése. 2000 és 2004 között Magyarország brüsszeli nagykövete, 2007-ben az Alkotmánybíróság tagjává választották. Tisztségét 2010-ig töltötte be, amikor kinevezték Magyarország párizsi nagykövetévé. 2014-től 2019. június 30-ig igazságügyi miniszter. 2019. július 2-ától az Európai Parlament képviselője.

 

Díjai:

 • Akadémiai Pálmák Rend (1998)
 • II. Lipót-rend főtiszti kereszt (2002)
 • Pro Universitate (2005, SZTE)
 • Eötvös Károly-díj (2005)
 • Csongrád megye díszpolgára (2018)

 

Főbb publikációi

 • “A szocialista államszervezet fejlődési tendenciái” c. nemzetközi konferencia anyaga. Balatonkenese, 1984. december 3-6.; szerk. ifj. Trócsányi László; Főirány Programiroda, Bp., 1985
 • A közigazgatási bíráskodás szervezete és működése egyes európai országokban. A jogintézmény elméleti alapjai és működési tapasztalatai, valamint egyes európai országok közigazgatási bíráskodására vonatkozó jogszabályok; MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Bp., 1988
 • A közigazgatási bíráskodás egyes elméleti és gyakorlati kérdései; MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Bp., 1990
 • Milyen közigazgatási bíráskodást?; Közgazdasági és Jogi, Bp., 1992
 • Francia-magyar közjogi szeminárium a közigazgatási bíráskodásról. Szeged, 1996. május 6-8.; szerk. ifj. Trócsányi László; Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Bp., 1997 (Alkotmányjogi, politológiai és civilisztikai tanulmányok)
 • Magyar-francia, francia-magyar jogi szótár; főszerk. Bárdosi Vilmos, Trócsányi László; KJK-Kerszöv, Bp., 2001
 • Les institutions constitutionnelles et l’intégration européenne; szerk.Badó Attila, Trócsányi László; Faculté de droit de l’Université de Szeged, Szeged, 2002
 • Európa egysége és sokszínűsége. A kisebbségek jogai. A belga és a magyar példa; szerk. Trócsányi László, Francis Delpérée; Nyitott Könyv, Bp., 2003
 • Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban; szerk. Trócsányi László, Badó Attila; KJK-Kerszöv, Bp., 2005
 • A mi alkotmányunk. Vélemények és elemzések Magyarország Alkotmányáról; főszerk. Trócsányi László; Complex, Bp., 2006
 • A magyar alkotmánybíráskodás sarkalatos normái; szerk. Balogh Elemér, Trócsányi László; Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2009 (Fundamenta fontium juris)
 • Bevezetés az alkotmányjogba; szerk. Trócsányi László, Schanda Balázs; SZTE ÁJTK–PPKE JÁK, Szeged–Bp., 2010 (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei)
 • Bevezetés az alkotmányjogba; szerk. Trócsányi László, Schanda Balázs; Szt. István Társulat, Bp., 2011 (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának tankönyvei)
 • Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei; szerk. Trócsányi László, Schanda Balázs, Csink Lóránt; HVG-ORAC, Bp., 2012
 • Dikaiosz logosz. Tanulmányok Kovács István emlékére; szerk. Trócsányi László; Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2012 (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára)
 • Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei; szerk. Trócsányi László, Schanda Balázs, Csink Lóránt; 2. átdolg. kiad.; HVG-ORAC, Bp., 2013
 • Az alkotmányozás dilemmái. Alkotmányos identitás és európai integráció; HVG-ORAC, Bp., 2014
 • The dilemmas of drafting the Hungarian fundamental law. Constitutional identity and European integration; Schenk, Passau, 2016
 • Párizsi Napló – avagy, ami a nagyköveti jelentésekből kimaradt… 2010. július – 2014. június; Századvég Kiadó, Budapest, 2018
 • Alkotmányozás és rendszerváltozás Közép- és Kelet-Európában (1995)
 • La justice constitutionnelle en Hongrie (1997)
 • Les opinions dissidentes (társszerző, 2000)
 • A parlamenti jog forrásai (2000)
 • Az összehasonlító alkotmányjog alapkérdései és korunk jogrendszerei. Összehasonlító alkotmányjog (2006)
 • Régiók és közösségek szerepe az európai integrációban: egység és sokszínűség; SZTE ÁJK Tudományos Bizottsága, Szeged, 2007 (Acta juridica et politica)
 • Nemzeti szuverenitás és európai integráció (2008)
 • Az alkotmányozás dilemmái. Alkotmányos identitás és európai integráció; HVG-ORAC, Bp., 2014
 • Párizsi napló avagy Ami a nagyköveti jelentésekből kimaradt… 2010. július–2014. június; Századvég, Bp., 2018

 

Erre azért volt szükség, mert Szabó Tímea ugyanis trógernek hívta Trócsányi Lászlót.

A sok felsorolás csak egy apró szösszenet volt Trócsányi életútjából. A legkevésbé sem mondható Trócsányi László trógernek.

Ezzel szemben mit mutatott fel Szabó Tímea? Na ugye. Erről ennyit.

Szabó Tímea inkább fogja be az arcát.

 

mindenszo.hu

Oszd meg másokkal is!

Vélemény, hozzászólás?

Loading…

0

Nem kellett sokat várni, máris mosdatásba kezdtek a balliberálisok Gothár Péter ügyében

Üzenet Gréczy Zsoltnak – Ki a hitvány???