in

Szabadság és nemzeti méltóság

1848. március idusának fényes emléke ugyan mindnyájunké, mert közös örökség, de annak igazságával már nem bír mindenki. A balliberálisok most sem tudtak felnőni az 1848–49-es esztendők nagyszerű hőseihez.

 

Hogyan is tudtak volna méltó módon emlékezni, ha ma is feláldozzák a hazát Brüsszel birodalmi törekvéseinek oltárán? Hogyan is tudtak volna hitelesen főhajtással tisztelegni egy városligeti babazsúron 1848 emléke előtt az SZDSZ kísérteteként megjelenő Momentum-féle csontbrigád torz gondolkodású fiataljai, amikor olyan görcsös eszmékkel házalnak, amelyeknek képviselőit 2010-ben a magyar választópolgárok már egyszer elkergették?

Hogyan is tudtak volna szabadságharcosaink hőstetteire emelkedett lélekkel emlékezni a Tavares-féle jelentést néhány évvel ezelőtt tollba mondó posztkommunista nemzetárulók, amikor újból brüsszeli gazdáikhoz sompolyogtak, vádirattal kezükben nemzetünk ellen? Hogyan képesek mindazt újból és újból elárulni, amiért ’48 hősei a vérüket ontották? Miből gondolják a kozmopolita balliberálisok, hogy ami Moszkvának nem sikerült, azt Brüsszel majd sikerre viszi? Ma már a napnál is világosabb, hogy a hazai balliberálisok folyamatos ideológiai ellenforradalmat vívnak a nemzeti-polgári-keresztény értékek ellen, és ezzel Brüsszel hazánk ellen irányuló szellemi intervenciójának lelkes, lakájlelkű kiszolgálói lettek. Számukra a nemzeti ünnepünk sem szent, semmilyen nemzeti ügyet és nemzeti értéket nem tisztelnek.

Mi, magyarok a szabadságot és benne nemzeti identitásunkat súlyos véráldozatok árán szereztük meg. Mi, magyarok sokkal többet tudunk a szabadság hiányáról, mint a szerencsésebb nyugati polgártársaink. A mi szabadságunk olyan kincs, amelyért a magyar nép évszázadokon keresztül többször is nagyon nagy árat fizetett. A szabadság a nemzeti méltóság része, és ennek visszaszerzését ünnepeljük március 15-én, a nemzeti büszkeség napján. Ezen a napon az ünneplők között mégis képes volt megjelenni egy rendbontó csoport, Juhász Péter és gátlástalan bandája, akik az ünnepség alatt fütyültek, hangoskodtak, az ünneplőket sértegették.

Ezzel nem embert vagy embereket, hanem magát a nemzeti ünnepet, sőt mi több, a nemzet méltóságát gyalázták. Ők és más külföldről pénzelt migránspárti szervezetek minden alkalmat megragadnak arra, hogy támadják a magyar kormányt, amiért szabadságunk és biztonságunk védelmében nem engedjük be ellenőrizetlenül az illegális bevándorlókat. A nemzet ünnepének tönkretételéhez, a nemzeti méltóság gyalázásához azonban senkinek nincs joga, sem a Juhász Péter-féléknek, sem a Soros-pénzen kitartott szellemi véleménydeformálóknak.

A brüsszeli elit és hazai kiszolgálói a modern kor jakobinusai, akik nemzetünk szabadságát más nemzetekével együtt szét akarják rombolni. Brüsszel és lakájai egy másfajta szabadságeszmény nevében tervezik a jövőt, amelynek középpontjában az unió modern kori birodalmának nemzetek feletti jogrendszere áll, azaz a nyílt társadalom jogrendszere. A látszólagos többségi felhatalmazás alapján győztes brüsszeli hatalom demokratikus cezarizmusa maga alá akarja temetni a nemzeti jogállamokat. Brüsszel ma kínált és a hazai balliberálisok által elfogadott nyílt társadalma szabadsággyilkos társadalom. Van egyáltalán olyasmi, amit nekünk szeretnünk lehetne a nyílt társadalom „értékei” közül?

A nyílt társadalom prófétái károsabbnak tartják a drogellenes háborút, mint magát a kábítószer-problémát. Közben hihetetlen erőfeszítéseket tesznek a marihuána legalizálásáért. Oszlopos támogatói az azonos neműek házasságának és az általuk történő gyermek-örökbefogadásnak. Szorgalmazzák a szabad személyi identitásválasztást, amelynek „eredményeként” nemsokára negyvenéves férfiak gyermeklányokkal járhatnak majd egy öltözőbe csupáncsak azért, mert úgy nyilatkoznak, hogy ők is gyermeklányok.

A nyílt társadalom híveinek közreműködésükkel zajlik a muszlim­invázió, az illegális bevándorlókat olyan kiadványokkal látják el, amelyekben nyíltan törvényszegésre biztatnak. Attól az arcátlan trükktől sem riadnak vissza, hogy miközben az unió demográfiai válságával indokolják a migránsok befogadásának szükségességét, az abortusz liberalizálását hirdetik a kontinens keresztény, konzervatív államaiban. Soros György támogatásával dollármilliókat költenek arra, hogy az európaiak ezt ne népirtásnak tartsák, hanem szabadságjognak.

A nyílt társadalmat éltető brüsszeli elit számos esetben tanújelét adta annak, hogy a jelenlegi magyar kormány bukását kívánja, mert nem helyesli politikai irányvonalát. Általában véve Brüsszel egyetlen uniós államban sem helyesel olyan politikai irányvonalat, amely a nemzeti identitásra és a keresztény gyökerekre épít. Annak örülnének, ha a hagyományos patrióta gondolkodás megszűnne, és helyébe az európai gondolkodástól eltérő kozmopolita szemlélet lépne. Ennek a nemzetellenes szektaideológiának lett hamis prófétája fütyülőstül, Juhász Péterestül a magyar ellenzék is.

A szerző jogász

 

forrás: magyaridok.hu

Ez sem stadion: Milliárdos fejlesztés a mentőszolgálatnál

Ismét nem stadion: 10 százalékkal nőttek a fizetések Magyarországon