in ,

Schneider: Szociális és nemzeti lesz a Jobbik. Nem véletlenül nemzeti szocialista?

Nem véletlenül nemzetiszocialistát akart mondani?

Még a nézése sem rendes. A múltja sem normális (szkinhead volt). De ami a legfeltűnőbb, hogy az új Jobbik elnök (echte Vona csicska) többször nyilatkozta, hogy szeretné, ha a  Jobbik „szociális” és „nemzeti” lenne.

Akkor cseréljük fel eme két szó sorrendjét: „Nemzeti”, és „szocialista”.

Idézzük fel a múltat:

nemzetiszocializmus (németül: Nationalsozialismus), vagy nácizmus elsősorban az Adolf Hitler vezette Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) ideológiájára, illetve Németország 1933 és 1945 közötti Hitler-kormány időszakának politikájára, gyakorlatára utal. A két világháború közötti időszak és a második világháború korszakának szélsőjobboldali ideológiái közé sorolható, az olasz fasizmussal együtt a nemzetközi fasizmus egy változata. Más országokban kialakult szélsőjobboldali ideológiák példájául szolgált, illetve ezen politikai mozgalmak hatalomra jutását aktívan segítette. A nemzetiszocialista berendezkedést később az elfoglalt területekre (például Ausztria, Cseh–Morva Protektorátus, Lengyel Főkormányzóság) is kiterjesztették.

Ideológiájának fő jellemzői a pángermán sovinizmus, rasszizmus és antiszemitizmus, kiindulópontja a szociáldarwinizmus volt, az az elképzelés, miszerint az emberi fajok közötti versenyben a legrátermettebbnek kell fennmaradnia, a többieknek pusztulás vagy alávetettség a sorsa. A germánokat, az úgynevezett északi fajt tekintették a legtisztább árja fajnak, amely uralkodásra hivatott. Ezen az alapon úgynevezett népközösség (Volksgemeinschaft) létrehozását tűzték ki célul, amely minden, fajilag megfelelő németet magában foglal, és elutasították a marxista osztályelméletet, ami a különböző társadalmi osztályoknak a nemzeti határokon átnyúló összefogását vallotta. A nácizmus fő ellenfelének a kommunizmust tekintették, de szavakban elutasították a kapitalizmust is, egyfajta harmadik utat hirdetve, de a gyakorlatban határozottan védve a („fajilag” megfelelő kezekben lévő) magántulajdont és a német nagytőke érdekeit.

Ennyi a töri óra.

Nincs több kérdésünk Schneider úr.

mindenszo.hu

Az agynéma Momentum a sajtószabadságért tüncizett – A G-napnál miért nem vonultak fel????

Visszatért a jobboldali vezetés a Hír TV-hez, távoztak az ellenzéki szócsövek (PS-videó!)