in ,

Elege lett az egyháznak, visszaszólt a sátánista Perintfalvi Ritának: nyílt levél Perintfalvi Ritának – Szeretettel kérlek, ne hazudj rólunk!

Azt mondod, torz az istenképünk, mert nem értünk egyet veled. Visszadobom a labdát: a te istenképed torz.

„Kedves Rita!

Isten nagyon szeret téged! Olyannyira szeret téged, hogy az Ő Fiát is feláldozta a kereszten, hogy neked életed lehessen. Jézus Krisztusban te is megtapasztalhatod az igazi szabadságot, azt, amelyről így szól a Mester: »Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.« (János 8,32) Téged is hív az Úr, hogy add át magad testestől-lelkestől Őneki! Hagyd a hiábavaló világi ideológiákat! Hagyd a politikai vagdalkozásokat és a semmire sem jó szélmalomharcokat! Add át az életedet Krisztusnak! Hadd tegyen Ő téged is igazán szabaddá! Éld át azt a szeretetet, amit a Fiú halála hoz számodra! S keresd az igazságot! Nem kell messzire menj érte. Nincs szükséged ehhez magasztos teológiai tudásra, sem eszmei áramlatok sokaságára. Az igazság kulcsa ott lapul valószínűleg a te könyvespolcodon is. A Biblia az. Isten Igéje. Abban minden ott van, amit az igazság megismeréséhez tudnod kell. Az Istennek az egyetlen, igaz és mindenre elég önkijelentése!

Azt mondod, torz az istenképünk, mert nem értünk egyet veled. Visszadobom a labdát: a te istenképed torz, mert nem ismered Őt úgy, ahogy Ő az Igéjében kijelentette magát számunkra, hanem gyártottál egy hamis »istent« és egy hamis »krisztust«, ami süket, tehetetlen bálvány csupán, hiszen még ahhoz is gyenge, hogy az uralkodó korszellemen felülemelkedjen. Igen, a te »istened« és »krisztusod« hamis bálvány. Te magad mondod ki ezt róla, mikor azt mondod, hogy ő »csak Szeretet.« Te nem a Szentháromság Istent imádod, hanem a magad szeretetfogalom-értelmezésének a metafizikai síkra kivetített képét. De nem kell ennek így lennie! Ha hittel keresed Őt, akkor megismerheted az igaz Istent. Megismerheted azt a Krisztust, aki nem múló szellemi áramlatok szerint csapong hol ide, hol oda, hanem Ő maga az egy, tökéletes és változhatatlan Igazság! Ő az út az élethez! Az örök élethez. Számodra is.

Jöjj hát, ne késlekedj! Isten vár magához téged is! Ő hívja magához a melegeket is! Ő hív magához veled és velük együtt engem, gyarló bűnöst is! S aki meghallja az Ő hívását és engedelmeskedik neki, az megtalálja a tökéletes boldogságot és szabadságot is. Erre vágyunk mindannyian, nem? Én már megtapasztaltam ezt, holott meg nem érdemlem. S azért imádkozom, hogy egyszer te is mindezt átéld.

Mert Isten szeret téged! Épp ezért hív magához. Hogy hitre juss, megtérj, s el ne vessz – de örök életed legyen. Én, akit te »neve sincs fundamentalista lelkésznek« nevezel, s valószínűleg megvetsz és gyűlölsz, nem haragszom rád. Nem gyűlöllek téged. Sőt – a testvéred szeretnék lenni. A testvéred Krisztusban. Ez a vágyam az, amiért most neked írom ezt a nyílt levelet. S remélem, megérted egyszer, hogy az, amikor a bűnöst próbáljuk mi »fundamentalisták« megmenteni örök életre, akkor azt nem azért tesszük, mert gyűlöljük őt, hanem azért, mert szeretjük őt! S mivel szeretjük őt, ezért vágyunk arra, hogy átélje azt a nagy csodát, amit mi már átéltünk – a megtérést, a bűntől való szabadságot és a megszentelődést. Sőt, remélem, hogy egyszer te is velünk együtt leszer emberhalász, aki lelkeket fog a Krisztusnak, hogy ezek a lelkek szabadon és boldogan élhessenek örökké a Krisztus szeretetközösségében.

De amíg mindezt te nem látod, én addig is imádkozom éretted. Szeretlek téged. S szeretem a melegeket is. Mert annak a szívében, aki megérezte már az igaz Isten szeretetét, nem lehet helye gyűlöletnek. De nem lehet helye tisztátalanságnak sem. Épp ezért, a bűnt elfogadni soha nem fogom. De a bűnöst abból megtérésre hívni – azt teszem, amíg csak az Úr erőt és lehetőséget ad hozzá.

Hát, nagyjából ennyi. S nem kérem, hogy megérts minket, mert amíg nem élted át az újjászületés semmihez sem fogható élményét, addig úgysem fogsz minket megérteni. De kérlek – hazudni ne hazudj rólunk. Mi sem hazudunk rólad.

Szeretettel: Ifj. Prózsa István, alias az Őcsényi Seneca”

 

 

(IFJ. PRÓZSA ISTVÁN
Egyhazeskozelet.hu)

 

 

LEGYÉL NAPRAKÉSZ!

 

Támogasd munkánkat egy lájkkal!

Ez nem terrortámadás? Megtámadtak egy Fidesz-irodát – Molotov-koktélt használtak

Aggódik a szegényekért – Megszólalt a zsidóktól rabolt luxusvillában élő bolgár milliárdosnő – Aggódjon érted a Dobrev Klára