in ,

Egy fontos lista azokról a tevékenységekről, amelyek megóvnak attól, hogy baloldalivá váljunk

Nem hivatalos lista

Nem hivatalos lista azokról a teendőkről, amelyek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy intellektuális és pszichés/lelki szempontból jó egészségnek örvendjünk sokáig. A lelki vagy intellektuális züllés ugyanis menthetetlenül baloldalivá teszi az embert és a végén ott köt ki, mint Tordai Bence.

 

 

Isten és vallás: Isten nélkül nincs egészséges lélek. Ez így lett megalkotva akkor, amikor az Úr azt mondta, hogy „legyen”. Isten nem pótolható, nem helyettesíthető, nem lehet elkerülni, kibekkelni a vele való kapcsolatot. A testünk bár a föld porából való, a lelkünket Isten lehelte belénk.

Pontosan így történt, már ha hiszünk a Szentlélek szerzőségével készült bestsellernek, a Bibliának.

 

A lelkünk egy darabka Istenből. Ha visszautasítjuk a vele való kapcsolatot, akkor a lelkünk szükségletei ellen teszünk. Ez jól lemérhető azon is, hogy amióta a világ laicizálódott, az emberek nem szabadabbak, csak boldogtalanabbak lettek.

Istentől megfosztott ember gyakorlatilag mindenre rávehető annak ígéretével, hogy betöltheti az Isten hiányából keletkezett űrt. Kamu, Isten nélkül az emberi élet elveszíti az értelmét. Ez fix.

Persze Isten a legfontosabb, de az egyház, mint közvetítő, elengedhetetlen a vele való kapcsolatban.

Aki az egyházat elveti, az egyszerűen hülye és nem érti az egész történetet.

Inkvizíció? Egész működése alatt nem ölt meg annyi embert, mint a francia forradalom vagy a kommunista diktatúrák egy délután alatt. Amúgy, ha működött volna a huszadik századba is ez a nemes intézmény, akkor Hitler és Lenin is máglyán égett volna el. Hát nem lett volna jobb?

„Amit tanítasz, ellentétes Isten igéjével és szeretetével. Dolfi/Vlagyi, csá!” – hangzott volna a bölcs egyházi bíró ítélete.

AZ ATEIZMUS AMÚGY IS A SZELLEMI SILÁNYSÁG JELE, SEMMI MÁS.

Miközben a világ vezető tudósai közt számtalan hívő ember van – a Magyar Tudományos Akadémia jelenlegi elnöke, és elődjei többsége is hívő volt – addig néhány rosszul képzett bölcsész, akik „elolvasták nicsét”, azok bátran és harsányan kiröhögik a vallásos embereket. Ez a típusú ember 2-3 vastag könyvön végigszenvedi magát, majd olyanokat mondanak társaságban és Facebook kommentekben, hogy „tudományos és filozófiai alapon eljutottam annak felismerésére, hogy nincs Isten.” Milyen sekélyes okoskodás! Annyira jellemzően magyar libsi/baloldali póz!

OLVASÁS

A lelki egészség és az intellektuális erősség eléréséhez nagy segítséget nyújtanak a jó minőségű olvasmányélmények. Olvasni kell, de nem szemetet! A könyv pontosan olyan, mint az étel. A meki éppúgy kaja, mint az ordás palacsinta, a meki azonban szemét, az ordás palacsinta kaporral pedig egy költemény.

 

 

Rengeteg értékes könyv van a világon, ami építi az embert, de az olvasás önmagában még nem feltétlenül jó. Gondoljunk bele, A Da Vinci-kód című könyvet rengetegen elolvasták, ennek ellenére az emberek csak hülyébbek lettek tőle, nem okosabbak. Milliók érezték magukat vallástudósnak, művészettörténésznek és történésznek egy krimi olvasása után, miközben marhasággal töltötték meg a fejüket.

A jó minőségű olvasás további olvasást igényel. Háttérismeretek nélküli olvasás éppúgy félrevezető, mint a hazug reklámok. Nem értettem soha, hogy valaki például miért olvassa el A nyomorultak című regényt, ha nem ismeri a történelmi korszakot alaposan. Nem fogja érteni, vagy alaposan félreérti a történetet.

Az olvasástól nem csak műveltebbek, hanem lelkileg nemesebbek is leszünk. Ehhez persze nemes olvasmányok kellenek, amelyek segítenek felülemelkedni a saját létünkön, segítenek elhelyezni ilyen olyan bajaink súlyát a valóságban, közben rájövünk: az életünknél sokkal fontosabb ügyek is vannak a világban.

A TERMÉSZET SZERETETE ÉS TÚRÁZÁS

Azt szeretjük, ami természetes, amit Isten teremtett. A természet közelsége jó a testi és lelki egészségnek egyaránt. Sokat kell kirándulni, itthon, a Kárpát-medence tájain egyaránt, mi magyarok el vagyunk kényeztetve természeti kincsekkel. Nem utolsó szempont, hogy a kirándulás jórészt ingyen van. Elmenni a Dunára vagy a Tisztára kenuzni, kajakozni, nem egy vagyon. Biciklivel körbetekerni a Balatont vagy Szovátától a Bucsin-tetőn át Csíkszeredáig a világot a legolcsóbb luxus.

 

 

A természet közelségének is van némi szerepe abban, hogy a vidéki emberek egészségesebbek lelkileg, mint a nagyvárosiak. Nem éri őket annyi káros inger, mint a nagyvárosiakat. Egy 300 lelkes falu lakója kisebb eséllyel válik magányossá, mint a 20 milliós New York-i. Az sem a véletlen műve, hogy a városiak szinte menekülnek vidékre, lakni és pihenni egyaránt.

Bezzeg Berlin? Kamu. Onnan is vidékre szöknek. Akinek pénze és esze is van, az a nagyváros mellett lakik és kertet művel.

Persze a lelki defektek vezethetnek oda is, hogy valaki teljesen elégedett azzal, amit egy nagyváros ad és semmi értelmét nem látja a falusi életnek. A csúnyát látja szépnek, a büdöset illatosnak, az egészségtelent egészségesnek. Elromlik a jó és szép iránti érzéke:

Ebből lesz aztán az, hogy valaki egy betonkockát tervez a várba, értéknek tartja a Budai Várban levő trafóházat, giccsnek látja a Nemzeti Vértanúk vagy a Trianon emlékművét, ellenben csodásnak a ferencvárosi BLM szobrot, Szentkirályi Alexandra vagy Varga Judit helyett Szabó Tímea iránt rajong.

KÖZÖSSÉG ÉS CSALÁD

Az ember alapvetően társas lény. Persze van olyan lelki alkat, akink nincs igénye semmilyen közösségre, ők azonban egy elenyészően kis százalékát alkotják az emberiségnek. Régen ezek az emberek elmentek szerzetesnek vagy remetének. Mindenki másnak szüksége van családra!

Ne hagyjuk magunkat átverni.

 

 

Attól, hogy Donáth Anna egy macska, Cseh Katalin pedig egy kutya büszke anyukája, többször elmondták, hogy számukra ez a két állat a világon a legfontosabb, illetve ők így alkotnak egy családot, ez a helyzet még nem válik egészségessé.

Iszonyatos traumák lehetnek az ilyen megnyilvánulások mögött. Kell gyerek, asszonyka, uracska, kutya, legvégső esetben egy macska is a ház körül.

Családon kívül pedig szükségünk van közösségekre, baráti társaságra. Erre is érdemes figyelmet fordítani, mert bár a család az első, a baráti kapcsolatok nagyban hozzájárulnak a minőségi élethez.

Egyházközösségi egylet, kocsmatársaság, kártya csapat, sportegyesület, horgászhaverok, kórus, tornakör, főzős csapat, ezek mindegyike rendben van. Mind együtt a legjobb, átfedésekkel. Nincs is jobb, ha olyan irányába van kártyaadósságom, akivel egy templomba járok. Biztos nem fog gorombáskodni soha.

Viccet félre, kell a szeretetteljes és minőségi baráti társaság formálja a személyiséget, frissen tart szellemileg. Elkeserítő azt látni a közösségi média felületein, hogy felnőtt emberek pitiznek némi elismerését és figyelemért. Ha kell némi durvasággal provokálják ki.

A liberális eszmény éppen ez az elmagányosodott ember, akit semmihez és senkihez nem köt semmi. Ezt pedig irtó professzionális eszközökkel teszik elfogadottá tömegek számára. Tényleg jobban kommunikálnak, mint a normalitás hívei.

CSEND ÉS EGYEDÜLLÉT

Család és közösség mellett is kell a csend. Ezzel az igénnyel születik az ember, hogy az agya igényli a csendet. A modern embernek azonban nagyon ritkán adatik meg, hogy csendben lehessen, folyamatos zajban élünk. Nem pihen az agyunk, folyamatosan olvas a szemünk, hallgat a fülünk: reklámokat, rádióadást, zenét.

FIZIKAI MUNKA

Őseink évszázadokon keresztül kemény munkával dolgoztak a megélhetésért, hajlongtak, talpaltak, izzadtak, az izmaikkal dolgoztak. Azt hiszi bárki, hogy következmények nélkül változtathattunk egyik generációról a másikra az életmódunkon? Tévedés. Az őseink életmódja a génjeinkbe kódolva:

nagyapád még 10 órát dolgozott a mezőn, te pedig multikatonaként egy számítógép előtt ülsz napi 10-et. A gének nem szeretik az ilyen hirtelen változásokat.

A kétkezi munka az elmélyült gondolkodásban is segít, teljes szellemi kikapcsolódást jelent néhány óra ásás, kertészkedés, szemétszedés, gereblyézés. Ez persze azokra vonatkozik, akik főállásban nem fizikai munkát végeznek.

 

 

 

 

SPORT

A fizikai munka mellett a sport az, ami a leginkább kigyomlálja az ember lelkéből a baloldali hajlamokat.

SZERESD A NEMZETED

A nemzet a tágabb értelembe vett közösségünk. Aki azt hirdeti, hogy mindenkit egyformán szeret, nemre, nemzetiségre, fajra, vallásra való tekintet nélkül, az hazudik, és egy felszínes gyökér. A nemzeti közösségéhez jobban ragaszkodik egy egészséges ember, mint a világ többi részéhez. Ez persze nem azt jelenti, hogy bárkit utálni kell, csak annyit, hogy a sajátjaimat mindenek felett pártolom, éljenek a föld bármely pontján.

Ezért mondjuk azt mi egészségesek, hogy aki a határon túli magyarok magyarságát kétségbe vonja, az beteg. Van ilyen párt Magyarországon, a betegség központi eleme a programjuknak.

FIGYELJÜNK ODA, HOGY MIT ESZÜNK

Ne váljunk vegánokká, ellenben az erőltetett, mindig húst zabáló, munkásőr hangulatú gasztronómiát is kerülni kell.

Az vagy, amit megeszel. Ha sok szemetet eszel, egy kicsit te magad is szemét emberré leszel.

 

 

 

Sok hazai gyümölcs és zöldség kell enni, főtt ételeket, magyar kifőzdéket előnyben részesíteni.

Legyen egy jó magyar hentesünk, akivel úgy meg lehet beszélni a húsra vonatkozó kérdéseket, mint a gyóntatópappal a lelki dolgokat. Együnk többféle húsfélét: halat, mangalica holmikat, lóhúst. Mindenből egészségeset és magyart!

NAGYON FIGYELNÜNK KELL A SZELLEMI ÉS TESTI EGÉSZSÉGÜNKRE, KÜLÖNBEN BALOLDALIVÁ VÁLUNK. VÉLEMÉNYEM SZERINT UGYANIS A BALOLDALISÁG LELKI EREDETŰ MEGBETEGEDÉS, NEM VILÁGNÉZET.

Nem, nem arra gondolok, hogy a szociális gondolkodás betegség, hogy a dolgozókkal való szolidaritás, az elesettek gyámolítása, a társadalmi igazságosság akarása betegség lenne. A szocializmus, azaz a szó valódi jelentése alapvetően pozitív tartalmú. Ezért létezik keresztény szocializmus, ami ebből az embereknek való, az benne van az egyház szociális tanításában. Minden más lelki betegségnek tekinthető.

Baloldaliság ugyanis semmi más, mint az értékek tagadása. Nem új, saját értékek vállalását, hanem az értékek megtagadását jelenti.

Az erkölcsi értékek nélküli emberek rácsimpaszkodtak olyan ügyekre, amelyek népszerűek, mivel a társadalmi igazságossággal kapcsolatosak, és ezzel létrejött a nemzetközi baloldal. Nem kezdhettek pörén azzal kampányolni, hogy a vörös zászló a jelvényük, nem akarnak Istent és egyházat, nem akarják, a jó minőségű emberek uralmát, ellenben ők, értéktelenek, szívesen uralkodnának.

 

(Szalma Gyuri, kontra.hu)

 

 

Oszd meg másokkal is!

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

      Deák Dániel teljesen szétkapta a főpolgármestert

      Hoppá! Rolex Laci bajban! Feljelentik Botka Lászlót a Központi Nyomozó Főügyészségen