in , ,

Deutsch Tamás akcióba lendült: a Cseh Katalin ügyben az alábbi beadvánnyal fordultam az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz, az OLAF-hoz

Európai Uniós közpénzeket érintő csalás alapos gyanúja miatt kívánok bejelentést tenni az Európai Csalás Elleni Hivatalnál.

A Cseh Katalin ügyben az alábbi beadvánnyal fordultam az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz, az OLAF-hoz:

️Európai Uniós közpénzeket érintő csalás alapos gyanúja miatt kívánok bejelentést tenni az Európai Csalás Elleni Hivatalnál.

Az ügyben Cseh Katalin európai parlamenti képviselő érintett, ugyanis a Pannónia Nyomda Kft-nek 2013. január 25. és 2018. január 10. között ügyvezetője volt.

Az ügyben az OLAF hatásköre megalapozott, hiszen uniós intézmény tagja (jelen esetben az Európai Parlament képviselője) érintett az ügyben, aki súlyos kötelességszegést követett el. ☝️
Az OLAF illetékes az ügy kivizsgálásában, hiszen a Cseh Katalin által vezetett cég uniós forrásokra pályázott 2016-ban.

2016 decemberében jogosultsági döntés született a Pannónia Nyomda Kft. uniós pályázatán, a VEKOP-2.1.7-15-Prototípus, termék, technológia- és szolgáltatásfejlesztés pályázaton 68.126.864 forint támogatást kapott, később ugyanez a cég 217.579.410 forintot nyert egy másik uniós pályázaton, úgynevezett holografikus térinformatikai leíró nyelv és digitális holografikus nyomtató kifejlesztésére.

A csalás alapos gyanúja – mások szándékos megtévesztése személyes haszonszerzés vagy egy másik fél megkárosítása végett az ((EU) 2017/1371 irányelv 3. cikkének (2) bekezdés) – a fenti pályázat kapcsán fennáll, ugyanis a Cseh Katalin által vezetett cég olyan hologramos technológia kifejlesztésére pályázott uniós forrásra, amely ekkor már rendelkezésére állt egy, a Pannónia Nyomda Kft.-hez üzletileg kapcsolódó társcégnek (a két vállalat azonos címen volt bejegyezve), tehát felmerül az alapos gyanú, hogy valódi termékfejlesztés nem történt.

A szándékos megtévesztés gyanúja fennáll abban a vonatkozásban is, hogy az említett cégek névleg aszerint helyezték át telephelyüket a közép-magyarországi régióból más magyarországi régióba, hogy minél több uniós forráshoz juthassanak (a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikk).
További összefonódások és visszaélések gyanúja merül fel egyes pályázatok benyújtása kapcsán, ugyanis a céghálózathoz (azonos címen bejegyzett) kapcsolódó cégek együttesen pályáztak oly módon, hogy egyértelműen a Pannónia Nyomda Kft.-t segítsék hozzá a közbeszerzések elnyeréséhez.

☝️A fentiek alapján Cseh Katalin és az általa vezetett vállalat megszegte a Pénzügyi Rendelet vonatkozó rendelkezéseit, a bejelentett visszaélések kapcsán az uniós források érintettsége egyértelmű. De ezzel együtt a Csalás Elleni Hivatal illetékes az olyan esetekben is, amikor az uniós források nem érintettek, de az az Európai Unió hírneve is veszélybe kerül egy az intézményeknél dolgozó személy által.

A csalási eset egyértelműen veszélyezteti az EU hírnevét, az súlyos reputációs következményekkel járhat.

Ennyi.

 

(Deutsch Tamás, Fb)

 

 

Add tovább!

Sajtóklub – Bencsik: az RTL a legalpáribb propagandát folytatja – videó

Alkotmánypuccsra készül Gyurcsány a bűnöző szervezetekkel