in ,

Botrány a XVIII. kerületben! „Arra várnak, hogy meghaljon” – egy 90 éves férfi küzdelme az önkormányzattal

Bagi Ferenc több mint négy hónapja jelezte: felbontja az önkormányzattal kötött életjáradéki szerződést, amire a Ptk. szerint lehetősége is van

Bagi Ferenc több mint négy hónapja jelezte: felbontja az önkormányzattal kötött életjáradéki szerződést, amire a Ptk. szerint lehetősége is van. Az önkormányzat nevében eljáró Városgazda Zrt. meg is küldte az elszámolást, a bácsi szinte azonnal elutalta a kért közel 19 milliót. A pénzt eltették, ám a lakás tulajdonviszonyait azóta sem rendezték. Bagi rokona szerint az önkormányzat időhúzásra játszik.

 

 

„Ki akarnak forgatni egy kilencvenéves embert a jogos tulajdonából. Rokonunknak joga van felmondani az önkormányzattal kötött életjáradéki szerződést. Mindent vissza is fizetett, kamatostul. Az önkormányzat nem veszít, csak épp’ nem nyer annyit az ügyleten, mint amennyit bezsebelt volna, ha feleségem nagybátyja meghal” – kezd rokona végeláthatatlannak tűnő kálváriájának elbeszélésébe a végső elkeseredésében szerkesztőségünket megkereső Boros Tibor.

A történet még 2005-ben indult, amikor Bagi Ferenc és neje életjáradéki szerződést kötött Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával. Az utóbbi képviseletében eljáró Városgazda Nonprofit Zrt. havi életjáradéki összeget folyósított a házaspárnak, és vállalta a társasházi lakás közös költségének fizetését. Ennek fejében az önkormányzat 1/1 arányú tulajdonába került a X. kerületi ingatlan, míg a két idős ember javára életjáradéki, valamint holtig tartó haszonélvezeti jogot, továbbá elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztek be a lakásra.

Magyarán a lakás immár az önkormányzaté lett,

ők viszont elméletileg halálukig továbbra is itt lakhattak volna, haszonélvezőként.

Tavaly decemberben az idős feleség meghalt. Bagi Ferenc egészségi állapota is folyamatosan gyengül; belátta, állandó segítőre szorul a mindennapokban. Ahogy azt is, hogy egy állandó segítő bérét lehetetlen a szerény életjáradékból finanszírozni, szükség volna más jellegű segítségre. Kezdeményezte hát az ingatlan tulajdonjogának visszaszerzését, azt remélve, hogy másfajta szerződéses konstrukcióban meg tudja oldani az ellátásához szükséges állandó segítő jelenlétét. Idén nyáron, június 2-án megkereste az önkormányzatot, majd szóban és írásban jelezte: szeretné felbontani az életjáradéki szerződést, ahogy arra a polgári törvénykönyv szerint lehetősége is van.

A Városgazda Zrt. egy hét múlva reagált is a megkeresésre, levélben küldte meg Bagi Ferencnek a teljes időszakra és a két életjáradékosra vonatkozó elszámolást, összesen csaknem 19 millió forintról. Ez az összeg nemcsak az önkormányzat által ez idő alatt az idős házaspárnak kifizetett életjáradékot és a háznak kifizetett közös költséget tartalmazza – természetesen kamatostul –, hanem például olyan adminisztratív tételeket is, mint a nem hiteles tulajdoni lap másolata jelentkezéskor, vagy mint az életjáradéki szerződés megkötésének díja. Elszámolták az életjáradéki szerződés felbontásának díját, ahogy a földhivatali eljárásét is, a szerződés felbontásakor. A Városgazda ügyintézője Antalóczy Zoltán, az elidegenítési osztály divízióvezetője által aláírt levélben megadott egy számlaszámot, és azt kérte, oda

utalja el Bagi a szóban forgó közel 19 millió forintot.

Felszólították továbbá Bagit, hogy „a szerződés bontásidőpontjáról telefonon vagy e-mailben értesíteni szíveskedjék”.

Bagi – meghatalmazottján keresztül – június 17-én megerősítette a Városgazdának címzett levélben: szeretné felbontani az életjáradéki szerződést. Bagiék három nappal később a teljes elszámolási összeget hiánytalanul el is utalták a megadott számlaszámra, a tranzakcióról szóló igazolást is elküldték. A teljesítést a Városgazda be is fogadta. Az idős úr és családja abban a hiszemben volt, hogy Bagi kérése teljesült, a szerződéses kapcsolatot felbontották, elszámolták, kérésének megfelelően a tulajdonviszony rendeződik. Mígnem újabb levélben a Bagi Ferenc képviseletében eljáró meghatalmazott arra nem kérte a Városgazdát, tájékoztassa őket a szerződés felbontásának időpontjáról, illetve e-mailben erősítsék meg, hogy megkapták az elszámolási összeget. Megerősítés nem, csak egy újabb levél érkezett a Városgazda Vagyongazdálkodási divíziójának ügyintézőjétől, amiben azt írták, az önkormányzat hozzájárulását várják, ügyvédjük csak ennek birtokában készíti el az életjáradéki szerződést felbontó okiratot. Ekkor Bagi Ferenc is ügyvédet fogadott, hogy az elkészülő szerződést ellenőrizze.

Mindezzel párhuzamosan az önkormányzat nevében eljáró Városgazda Zrt. július elsejétől

megszüntette az életjáradék és a társasházi közös költség folyósítását is.

Bagi ügyvédje szerint ez az aktus is azt mutatja: az önkormányzata nemcsak tudomásul vette és befogadta ügyfele teljesítését, de el is fogadta az életjáradéki szerződés felbontását, hiszen leállította a hivatalt terhelő fizetési kötelezettségét. Bagi úgy értelmezte – joggal –, hogy kérése teljesült, a szerződéses kapcsolatot felbontották, elszámolták, kérésének megfelelően a tulajdonviszony rendeződik.

Azonban nem így történt: Bagiék sem érdemi információt, sem szerződéstervezetet nem kaptak, ezért ismét megkeresték a hivatali szervet. Érdeklődésükre az a válasz érkezett, hogy az önkormányzat rendkívüli testületi ülésen – aminek várható időpontja július 16., ami ténylegesen 26. lett – tárgyalja Bagi Ferenc ügyét. A Városgazda csatolta a képviselő-testület előterjesztését, melyben ismertették az előzményeket, Bagi kérését, a részére adott tájékoztatást, az elszámolási összeget és annak megfizetését is. Bagiék ügyvédje szerint az anyag úgy volt előkészítve, hogy már akkor döntés születhetett volna a tulajdonviszony rendezésének ügyében. Csakhogy ez nem történt meg, miután az ügyet váratlanul levették a napirendről. Ráadásul erről Bagiék csak utólag szereztek tudomást.

Bagiék ügyvédje – miután továbbra sem méltatták válaszra ügyfelét – újabb levélben fordult ezúttal Petrovai László alpolgármesterhez – ő volt az, aki benyújtotta (és vissza is vonta) a rendkívüli képviselő-testületi ülésre vonatkozó előterjesztést –, valamint Szaniszló Sándor polgármesterhez. Ebben ügyfele élemedett korára és egészségügyi állapotára rámutatva azt kérte, hogy a lehető leghamarabb tárgyalja a testület az ügyet és a tulajdoni viszonyokat. Mint írta, a bácsi számára „az életjáradéki összeg folyósítása is azonnal leállt, a közös költséget is már neki kell viselnie, elvárná, hogy mielőbb rendeződjön az ingatlan tulajdonosi helyzete”.

Petrovai a humánszolgáltatási főosztály osztályvezetőjén keresztül küldött válaszában rögzíti, hogy az előterjesztést, „a megalapozott határozathozatalhoz elengedhetetlen tényállási elemek további tisztázása érdekében” vonták vissza. Az alpolgármester arra hivatkozik, hogy a közös tulajdon megszüntetésének esetkörét sem a felek között létrejött életjáradéki szerződés, sem annak melléklete nem rendezi. Így az önkormányzat vagyonáról szóló 15/2013. (V.31.) rendelet az irányadó, amely kimondja, a minimum hat hónapnál nem régebbi értékbecslésben meghatározott ár alapján kell eljárni. Azt is írta, hogy az értékbecslés a rendkívüli testületi ülésre nem készült el, emiatt nem született döntés. Arról tájékoztatott továbbá, hogy az értékbecslés beszerzése „folyamatban van”, a döntést pedig a tulajdonosi joggyakorló, vagyis az önkormányzat fogja meghozni. Addig is „szíves türelmüket” kérte. Ez augusztus 26-án történt, azóta a türelem jócskán fogytán, de válasz továbbra sincs. Mindenesetre az önkormányzat továbbra sem fizeti az életjáradékot és a közös költséget sem. És a lakástulajdon sincs rendezve, miközben a közel 19 millió forint – ez ugye a két életjáradékosra kiszámolt összeg – elutalása óta több mint három hónap telt el, az önkormányzat azóta használja a pénzt.

Bagi ügyvédje szerint „vitán felül megállapítható”, hogy a szerződés felbontása megvalósult, még akkor is, ha nem történt meg annak szerződésben rögzítése, ahogy az ingatlan-nyilvántartási rendezése sem. Azt elismeri, hogy az eredeti állapot helyreállítása nem történhet már meg, hiszen a másik életjáradékos, az idős feleség elhunyt. Fontos megjegyezni, hogy Bagi minden önkormányzati költséget megfizetett – mind a saját, mind a felesége fele után –, az elhunyt felesége ½ tulajdonrészét is, vagyis az egészet. Ennek ellenére az önkormányzat nemhogy az egész tulajdon, de a még élő életjáradékos tulajdoni hányadának rendezése ügyében sem lépett semmit.

„Kénytelen vagyok megállapítani, elképesztő szakmai hibák sorozata következett be,

egy idős, megözvegyült ember rovására” – rögzíti az ügyvéd a Petrovainak írt válaszlevelében. Az önkormányzat továbbra sem készített elő szerződéstervezetet még Bagi tulajdoni hányadának visszajegyzése érdekében sem, bár annak ügyvédi munkadíját behajtották.

Szeptemberben még egy furcsaság történt az ügyben: anélkül, hogy tájékoztatást vagy értesítést kaptak volna Bagiék az önkormányzattól, felhívta őket egy értékbecslő, hogy szeretne bejutni a lakásba. Az ügyvéd beszámolója szerint a felmérő az eljárási jogosultságát nem tudta igazolni, ennek ellenére Bagiék kellő rugalmassággal beengedték az ingatlanba. A rokon, Boros Tibor lapunknak elmondta, az idős bácsit addig elvitték orvosi vizsgálatra,

„agyvérzést kapott volna, ha látja, hogy miután kifizette a közel húszmilliót, még méregeti valaki a lakását”

– mondta. Boros hozzátette: nincs információ arról, hogy pontosan mire szólt az értékbecslő megbízása, de az értékbecslés a lakás ½-ed részére készíthető csak el, mert csak az az önkormányzat tulajdona.

„Az értékbecslőnek a teljesítést követő három hónappal későbbi kirendelése további aggályokat vet fel” – szögezte le a válaszlevélben az ügyvéd, aki szerint az önkormányzat időhúzásra játszik. Mint fogalmazott, megbízójában az a kép alakult ki, hogy az önkormányzat „nem kívánja rendezni kötelezettséget az ő élete folyamán, a probléma megoldását az ő idő előtti elhalálozásában látja”.

Végül az ügyvéd szeptember 24-én

mulasztásos jogsértés kapcsán felügyeleti eljárás megindítását kérelmezte a budapesti kormányhivatalnál az önkormányzat ellen.

Válasz azóta sem érkezett.

Bagi rokona azóta megkereste Varju Lászlót, a DK alelnökét, valamint párttársát, Szaniszló Sándort, illetve Arató Gergelyt, a X. kerület országgyűlési képviselőjét is. Varjú fogadóórájára nem jutott be, Arató Gergelyére igen, aki ígéretet tett, hogy utánajár az ügynek, de azóta sem történt semmi. Azután, hogy kiderült, miért kért időpontot Szaniszlótól, többet nem hívták vissza.

Az idős bácsi rokona elmondta, Bagi még azelőtt, hogy a feleségét megismerte volna, bombakárosultként kapta meg kárpótlásként első társbérleti lakását. Kőbányán a harmincas években épült lakóházat Budapest ostroma során lebombázták, az ingatlan alatt található légópincében mindenki életét vesztette, köztük a most 90 éves bácsi édesanyja, négy testvére és unokaöccse. A támadásnak két túlélője volt, a jelenleg ezért a lakásért harcoló, akkor 12 éves Bagi Ferenc és egyik testvére. Csodával határos módon megmenekültek: a légnyomás dobta át őket a szemközti ház falára. Rokona elmondása szerint Baginak mindenért meg kellett küzdenie, de szívós, kemény ember, ebben az ügyben is kitart a végsőkig.

Az ügy kapcsán megkerestük Szaniszló Sándor polgármestert és Petrovai Sándor alpolgármestert. Szerettük volna megtudni, hol áll az ügy, mi az oka, hogy – bár az idős férfi elutalta a Városgazda által kért összeget – az önkormányzat lassan négy hónapja nem rendezte az érintett ingatlannal kapcsolatos tulajdonviszonyokat. Arra is kíváncsiak voltunk, miért nem küldi el az önkormányzat az idős férfinek az életjáradék felmondásáról szóló szerződést, miközben július elseje óta már nem utalják neki az életjáradékot, és a közös költséget sem fizetik, ahogy arról az eredeti megállapodás szólt. Arra is rákérdeztünk, mi az oka annak, hogy három hónappal azután, hogy az idős férfi elutalta a Városgazda által kért összeget, küldik ki az értékbecslőt. Válasz egyelőre nem érkezett, amint ez megtörténik, frissítjük a cikket.

 

 

(Konopás Noémi, mandiner.hu)

 

  

 

 

 

 

Figyelem!

Veszélyben a munkánk, veszélyben a mindenszo.hu!

Mint arról már beszámoltunk, teljesen jogtalanul, és oktalanul a Facebook korlátozta a negyvenezres Facebook oldalunkat. Az elérésünk teljesen lecsökkent, szinte a nullára.

Alternatív módokon is próbálunk hozzátok eljutni, ezért arra kérünk téged is, segítsd a munkánkat, ha teheted, kövess minket a többi közösségi médiában is, mindegyiken szintén naprakész információkhoz, hírekhez juthatsz:

 

TELEGRAM csatornánk, itt tudsz csatlakozni hozzá:
Telegram – Alkalmazások a Google Playen

TWITTER oldalunk, itt tudsz csatlakozni hozzá:

Twitter Clearance, 54% OFF | www.ingeniovirtual.com

 

REDDIT oldalunk, itt tudsz csatlakozni hozzá:
ArtStation - Reddit Logo Study

 

VK oldalunk, itt tudsz csatlakozni hozzá:
Fájl:VK.com-logo.svg – Wikipédia

 

Kövess minket az alternatív Facebook oldalunkon is, itt tudsz csatlakozni hozzá:

Download Facebook (FB) Logo in SVG Vector or PNG File Format - Logo.wine

 

 


LEGYÉL NAPRAKÉSZ!

 

 


 

 

Támogasd munkánkat egy lájkkal! Köszönjük!

Szétcincáltunk egy propagandistát – Dezső András, HVG-s propagandista össze-vissza hazudozik Orbán Viktor berlini látogatásáról – Íme a cáfolataink

Dobreva szerint összeomlott a magyar oktatás – Csák János: most először került magyar egyetem a világ legjobb 250 egyeteme közé! + videó