in ,

Beszopta az ellenzék – Ki­puk­kadt az ELIOS-lufi: Ti­borcz Ist­ván soha nem volt a cég ve­ze­tője

Ebből most hogy másznak ki?

Ki­puk­kadt az ELIOS-lufi: Ti­borcz Ist­ván soha nem volt a cég ve­ze­tője

A le­já­rató had­já­rat ugyan célt té­vesz­tett, de az el­len­zéki új­ság­írók nem adják fel, még min­dig ra­gasz­kod­nak ha­zug­sá­ga­ik­hoz, hogy meg­pró­bál­ják össze­füg­gésbe hozni Ti­borcz Ist­ván nevét az OLAF je­len­tés­sel.

Az ellenzéki sajtó makacsul és hazug módon elhallgatja a lényeget. Az OLAF által vizsgált időszakban cég első számú, irányítási jogokkal bíró tulajdonosa Simicska Lajos KÖZGÉP-je volt!

A lejárató hadjárat ma már nyilvánvalóan célt tévesztett, de az ellenzéki újságírók nem adják fel, még mindig ragaszkodnak hazugságaikhoz, hogy megpróbálják összefüggésbe hozni Tiborcz István nevét az OLAF jelentéssel. Csakhogy az újabb próbálkozással van egy gond: ez is hazugság.

Az ellenzéki sajtó pár nap elteltével úgy tűnik, végre kezdi belátni: hibáztak. Eddigi állításaikkal ellentétben most már ők is tudják, hogy az idézett OLAF jelentés a 2009 és 2014 közötti időszakában a cég fő tulajdonosa Simicska Lajos KÖZGÉP-je volt, nem Tiborcz István.

Ahogyan azt már többször is megírtuk, Tiborcz István 2009-ben alapított egy céget – 50-50%-os tulajdonban- Erdei Bálinttal. A későbbiek során ebből a cégből jött létre az Elios.

Nyolc hónap elteltével azonban Tiborcz István kiszállt a cégből és 2014 áprilisáig már nem ő, hanem a Simicska érdekeltségű Közgép gyakorolta a többségi tulajdonosi jogokat.

OLAF-nak és az ellenzéki sajtónak a Simicska Lajos tulajdonában álló Közgépet kellene kérdőre vonnia, nem Tiborcz Istvánt, akinek 2009-től nyolc hónapig még van, de utána öt éven át, a kérdéses időszakban 2014 áprilisáig már semmilyen tulajdona és irányítási, döntési joga nem volt az Eliosban.

A tények ellenére azonban az ellenzéki újságírók még mindig görcsösen próbálnak ragaszkodni ahhoz, hogy Tiborcz István tulajdonos ugyan nem volt, de az igazgatóság első számú vezetője igen. Csakhogy ez is hazugság!

Tiborcz István ugyanis soha nem volt az Elios ügyvezetője. Igazgatósági tag valóban volt, de a céget igazgatósági elnökként Erdei Bálint jegyezte. Tiborcz aláírását egyetlen önkormányzattal kötött szerződésen sem láthatják, mert soha nem írt alá ilyen szerződéseket.

A lejárató hadjárat tehát kipukkadt. Várjuk a következő hazugságot… A politikai cél nyilvánvaló, Orbán Viktor támadása a családján keresztül.
(ripost.hu)

BRÉKING – (videó) Gyurcsányné szerint óriási veszélyt jelentenek a határon túli magyarok (PS-videó!)

FAKE NEWS : Magyar Időkre hivatkozva hazudik az ATV