in ,

Bajban lesz Baranyi, ha a Médiatanács indokoltnak találja Tényi kérelmét és hatósági eljárást indít az atv-s “bravúrja” miatt

Hatósági ellenőrzés lefolytatását kérte Tényi István a Médiatanácstól az ATV Szigorlat című műsorában november 4-én elhangzottak miatt.

Hatósági ellenőrzés lefolytatását kérte Tényi István a Médiatanácstól az ATV Szigorlat című műsorában november 4-én elhangzottak miatt. Mint ismert, Baranyi Krisztina az ATV élő adásában közölte a PestiSrácok munkatársával, nem nyilatkozik  – idézzük – “ócska propagandistáknak”. Baranyi csak akkor volt hajlandó válaszolni a kérdésekre, ha a két ATV-s műsorvezető, Krug Emília vagy Kárász Róbert megismételte azokat. Tényi István szerint kifejezetten káros és értelmetlen az a harc – illetve, ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök úr fogalmazott – a „csinn-bumm cirkusz”, mely a médiában, a nyilvánosság előtt régóta tart. Véleménye szerint egy polgári országban nem lehet pusztán sértettségből megfosztani a tájékozódáshoz való jogtól az embereket.

Ferencváros polgármestere, Baranyi Krisztina emlékezeteset alakított péntek reggel az ATV Start című műsorában: a reggeli műsor Szigorlat nevű részében meghívott újságírókkal együtt szokta kérdezni a két műsorvezető a politikusokat, amire ezúttal a PestiSrácok munkatársa, Szalai Szilárd vállalkozott, csakhogy Baranyi már az első neki feltett kérdésre közölte, hogy ő Szalainak nem fog válaszolni. „Kicsit kellemetlen helyzetbe hoztak engem, én régóta hangoztatom, és megfogadtam, hogy propagandamédiának, ócska fizetett propagandistáknak soha nem nyilatkozom, úgyhogy most sem fogom ezt tenni. Én nem tudtam, hogy ön itt lesz, és ha tudom, akkor nem jövök el” – mondta Baranyi a ferencvárosi rezsiszámlák kifizetéséről érdeklődő Szalai Szilárdnak. Hozzátette:

 

Csodálom is, hogy ez a televízió egyáltalán beenged ebbe a stúdióba ilyen embereket, akiknek az újságíráshoz, a szakmához nulla közük van, folyamatosan mindenféle gátlás nélkül hazudoznak és csúsztatnak

– folytatta Baranyi. A helyzetet az egyik műsorvezető, Krug Emília próbálta menteni azzal, hogy hangsúlyozta, az ATV mindenféle oldalról hív kérdezőt és politikust is, de Baranyi erre azt mondta,

Ez nem oldal, nem sajtó, hanem propagandatermék.

Erre a másik műsorvezető, Kárász Róbert a szerkesztői szabadságra hivatkozott, majd megkérte a polgármestert, hogy ha feltesznek neki egy kérdést, akkor ne minősítse, hanem válaszoljon rá. Baranyi végül válaszolt a számlákkal kapcsolatos kérdésre, de miután Szalai másodszor is feltett kérdést, csak hallgatott pár másodpercig. Kárász erre jelezte, hogy ő még életében nem volt ilyen helyzetben.

Szerintem nem én teremtettem ezt, engem ide meghívtak

– reagálta Baranyi. Krug Emília erre megígérte, hogy a jövőben jelezni fogják, ki lesz a kérdező. „A nap végén mindig a néző dönt, hogy mit tart újságírásnak” – összegezte a műsorvezető.

Az összesen 16 percig tartó szürreális műsor végül tényleg le tudott úgy menni, hogy Baranyi Krisztina egyáltalán nem reagált a PestiSrácok munkatársának szavaira, a kérdéseit a műsorvezetők ismételték meg, és a polgármester pedig csak azokra válaszolt. „Nézzék, szerintem ez egy olyan súlyos helyzet, hogy én azt is szívesen vállalom, ha többet ebbe a stúdióba nem hívnak meg. De el kellett mondanom, mert ezek az emberek a folyamatos hazudozással, emberek életének a tönkretételével, gondoljunk Juhász Péterre, Vona Gáborra, azokra a perekre, azokra a pénzbüntetésekre, amiket már betáraztak maguknak” – zárta gondolatait az adás végén Baranyi. Szalai erre felajánlott egy békejobbot a polgármester felé, de a polgármester arra sem válaszolt semmit.

Az üggyel kapcsolatban még aznap beszámoló jelent meg portálunkon “A Telex lincshangulatot kelt az ATV körül, amiért meg merészelték hívni Szalai Szilárdot kérdezőnek” címmel. Tényi István a Médiatanácsnak írt kérelmében úgy fogalmaz:

álláspontom szerint a műsorban szereplő politikus kijelentése a PestiSrácok című hírportál elleni gyűlölet keltésére alkalmas, továbbá kirekesztő annak képviselőjével szemben az Smtv. 2. § (1a) bekezdés szerint. E törvény hatálya – a 13. §, a 14. § (1) bekezdése, a 19. § (1), (2) és (4) bekezdése, valamint a 20. § (8) bekezdésének második mondata és (9) bekezdése kivételével – kiterjed a Magyarország területén letelepedett médiatartalom-szolgáltató által kiadott sajtótermékre is. Az Smtv. 1. § 2. szerint: Médiaszolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerkesztői felelősséggel rendelkezik a médiaszolgáltatás tartalmának megválasztásáért, és meghatározza annak összeállítását.

Hozzátette:

A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a médiaszolgáltatás tekintetében.

Tényi István felidézte az Alkotmánybíróság határozatát a médiaszabályozás gyűlöletbeszédet tiltó szabályainak alkotmányosságáról, melyben kimondják: a médiajogban tilalmazott gyűlöletkeltés és a büntetőjogi gyűlöletre uszítás azonos mérce szerint ítélendő meg.

A véleménynyilvánítás és sajtószabadság körében az emberek meghatározott csoportjai elleni gyűlöletkeltés alkotmányos védelemben részesítése feloldhatatlan ellentmondásban lenne az Alkotmányban kifejezésre jutó politikai berendezkedéssel és értékrenddel, a demokratikus jogállamiságra, az emberek egyenlőségére, egyenlő méltóságára, valamint a diszkrimináció tilalmára, a lelkiismereti és vallásszabadságra, a nemzeti, etnikai kisebbségek védelmére, elismerésére vonatkozó alkotmányos tételekkel. 

Véleménye szerint a médiatartalom „gyűlöletre izgat”, „gyűlöletre uszít”, „gyűlöletet kelt” akkor, ha a közlő véleménye alkalmas az adott közösséggel szembeni gyűlölet – nagyfokú ellenséges indulat – felkeltésére.

A gyűlöletkeltés az adott közösség ellen irányuló ellenszenv, utálat szélsőséges, erőteljes kifejezése, amely alkalmas arra, hogy másokban is ilyen érzelmeket keltsen, azaz rendkívül súlyos magatartás. A vélemény- és sajtószabadság kiterjed a sértő, akár szélsőséges álláspontok közzétételének lehetőségére is, de nem sértheti az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését. Kirekesztő tartalmat azon médiatartalom hordoz, amely egy adott közösség elszigeteltségét, a társadalom egyéb rétegeitől való idegenségét, különállóságát igyekszik elérni, vagy amellett érvel. Mindez megvalósulhat úgy, hogy az adott médiatartalom a célzott réteggel kapcsolatos megtévesztő, sztereotip gondolatokat, véleményeket felerősíti, vagy ezt célozza. Akkor minősülhet továbbá egy tartalom kirekesztőnek, ha annak kinyilvánítója arra törekszik, hogy az adott közösség tagjait valamilyen módon megakadályozza abban, hogy alkotmányos jogait érvényesíthessék, illetőleg ezt számukra megnehezítse. Az ilyen szándék végső soron az adott közösség tagjainak a mindenki mással egyenlő mértékben megillető méltósághoz való joga érvényesülését, érvényesíthetőségét ássa alá.

Az alapjogok összhangja szempontjából tehát a tájékozódáshoz, az információhoz való jog adott esetben a sajtószabadság negatív határát jelzi.

Kifejezetten károsnak és értelmetlennek tartom a harcot, illetve ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr fogalmazott a „csinn-bumm cirkuszt”, mely a médiában, a nyilvánosság előtt régóta tart. Egy polgári országban nem lehet pusztán sértettségből megfosztani a tájékozódáshoz való jogtól az embereket. Csak az lehet tisztességes, ami jogszerű és erkölcsi alapokon is áll. A kettészakadt ország víziójában úgy tűnik, mintha a politika és a tisztesség soha nem volt egy táborban. Itt csak egy mérce van: ki volt a legtisztességtelenebb? Ezen változtatni mindannyiunk érdeke. Kérem, hogy a Médiatanács hatósági ellenőrzést folytasson le a fentebb kifogásolt ügyben.

-húzta alá bejelentésében Tényi István, aki arra kérte a Médiatanácsot, hogy jogsértés megállapítása esetén az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján járjon el, döntsön a beadvány bejelentésnek minősítéséről, majd hatósági mérlegelés után indítson eljárást.

A MINISZTERELNÖKSÉG POLITIKAI ÁLLAMTITKÁRA ÉS A MÉDIASZÖVETSÉG IS KIÁLLT A PESTISRÁCOK.HU MUNKATÁRSA MELLETT

Mint arról korábban beszámoltunk: pökhendi, nagyképű Facebook-posztban mosdatta magát Baranyi Krisztina, miután csúfoson leszerepelt pénteken az ATV emlékezetes reggeli műsorában. Ferencváros polgármestere a bejegyzésében Fürjes Balázs nyílt levelére reagált, melyben a Miniszterelnökség államtitkára arra kérte Baranyit, hogy fontolja meg „a vélemény- és szólásszabadságot, a sajtó szabadságát korlátozó” álláspontjának felülvizsgálatát, valamint kövesse meg „a sérelmet szenvedett nézőket, olvasókat, szerkesztőségeket, újságírókat”. Baranyi – ahogy az várható volt – azzal védekezett, hogy ő valójában a sajtószabadságot védelmezi. Ezek szerint a védelmezés szó is új jelentést kapott. „Ön választott politikusként erőteljes jelzőkkel minősített több szerkesztőséget is, korlátozta egy újságíró szólásszabadságát és megkérdőjelezte az adott televízió szerkesztői szabadságát. Megsértve ezzel a tv és online lap nézőit és olvasóit is. Polgármester asszony, tisztelettel arra kérem, hogy fontolja meg a vélemény- és szólásszabadságot, a sajtó szabadságát korlátozó álláspontjának felülvizsgálatát, a sérelmet szenvedett nézők, olvasók, szerkesztőségek, újságírók megkövetését!” –írta Fürjes Balázs Baranyi Krisztinának címzett nyílt levelében a Facebookon. Ferencváros polgármestere nem tudja méltósággal beismerni, hogy hibázott, lejáratta magát és mindazokat, akiket képvisel, kétségbeesett magyarázkodásba kezdett.

A teljes, terjedelmes írás alább olvasható, amiben a polgármester asszony a gyalázkodásra helyezte a hangsúlyt. A PestiSrácok.hu-t egyenesen szennyoldalnak nevezte. Természetesen az elvesztett perekkel is példálózott, aminek külön pikantériát ad, hogy éppen most veszített pert egyik propagandistája, Ács Dániel kollégánkkal, Vésey Kovács Lászlóval szemben.

A MÉDIASZÖVETSÉG KIÁLL A PS ÉS AZ ATV MELLETT

Az MNM felháborítónak tartja, hogy baloldali politikusok rendszeresen támadják a sajtószabadságot, egyúttal kiálltak a Pesti Srácok újságírója és az ATV szerkesztői mellett, akiket a Telex szélsőbaloldali aktivistái is próbálták lejáratni.

Bizonyára fáj a baloldalnak, hogy már nincs az MSZMP Központi Bizottsága által ellenőrzött sajtó, hogy már nem csupán a MÚOSZ az egyetlen újságíró-szervezet Magyarországon és már nem ők mondják meg, hogy mi az újságírás, és ki az újságíró

– írja közleményében a Médiaszövetség.

 

 

(Jurák Kata, pestisracok.hu)

 


 


 

 

 

 

 

 

 

Figyelem!

Veszélyben a munkánk, veszélyben a mindenszo.hu!

Mint arról már beszámoltunk, teljesen jogtalanul, és oktalanul a Facebook korlátozta a negyvenezres Facebook oldalunkat. Az elérésünk teljesen lecsökkent, szinte a nullára.

Alternatív módokon is próbálunk hozzátok eljutni, ezért arra kérünk téged is, segítsd a munkánkat, ha teheted, kövess minket a többi közösségi médiában is, mindegyiken szintén naprakész információkhoz, hírekhez juthatsz:

 

TWITTER oldalunk, itt tudsz csatlakozni hozzá:

Twitter Clearance, 54% OFF | www.ingeniovirtual.com

 

 

 

TELEGRAM csatornánk, itt tudsz csatlakozni hozzá:
Telegram – Alkalmazások a Google Playen

 

REDDIT oldalunk, itt tudsz csatlakozni hozzá:
ArtStation - Reddit Logo Study

 

VK oldalunk, itt tudsz csatlakozni hozzá:
Fájl:VK.com-logo.svg – Wikipédia

Kövess minket az alternatív Facebook oldalunkon is, itt tudsz csatlakozni hozzá:

Download Facebook (FB) Logo in SVG Vector or PNG File Format - Logo.wine

 

 


LEGYÉL NAPRAKÉSZ!

 

 


 

 

Támogasd munkánkat egy lájkkal! Köszönjük!

 

Futóbolondok – Nagyot ment a héten Jakab bohóc: sz*rlapátolás és téglafal ütlegelés – Videó

Hoppá! Benézett 400 forint alá az euró – A teljes baloldal, Gyurcsánytól Fegyőrig: kussol!