in

Az első videó Orbán Vik­tor ki­suno­ká­já­ról, Alíz­ról

A hely­szín – igaz, erre nincs sem­mi­féle uta­lás – Orbán Vik­tor csa­ládi há­zá­nak a kertje

A hely­szín – igaz, erre nincs sem­mi­féle uta­lás – Orbán Vik­tor csa­ládi há­zá­nak a kertje. A kis­lány pedig, össze­ha­son­lítva a ko­rábbi fo­tók­kal, csak a 2016 jú­nius 20-án szü­le­tett Alíz, az első unoka lehet. Aki­nek ez a má­so­dik hús­vétja, hi­szen, ha jól szá­mol­juk, akkor 21 hó­na­pos

 

(Ripost.hu)

(Ha nincs hangja a videónak és nem látszik a hangerőszabályozó, akkor jobb egérgomb a videóra és „némítás kikapcsolása”.)

BRÉKING! – Ez ma az ellenzék – Kivágták Orbán Viktor fáját Balatonfüreden

Vonának tisztáznia kell a terrorszervezetekhez fűződő viszonyát