in

Stoffán György: Tankönyv, Európa pusztulásáról

A nemzetközi helyzet fokozódik… mondhatnánk a klasszikussá vált filmet idézve. Persze ez így nem igaz, hiszen a nemzetközi helyzet Nyugat-Európa számára végzetessé vált, Közép-Európa számára reményt keltő változások alakulnak Ausztria észheztérésével, ugyanakkor Lengyelország miniszterelnök váltása kissé bizonytalanná tesz. hiszen érvényesülni látom a jól bevált módszert: ha nem tudod legyőzni, állj az élére… Meglátjuk… Igaz a vak is ezt mondta.

Az Unió vezérei viszont látván munkájuk sikerét, azaz Európa megsemmisítését, egyre nagyobb erővel szeretnék Magyarországot is térdre kényszeríteni. A civil hazaárulók, a balliberális pártok, a magukat értelmiséginek nevező söpredék mind azon igyekszik, hogy Magyarország, mint Európa más országa, Soros tervének martalékává váljék. Nos, ez érthető is a részükről, hiszen, ha azokat a neveket, pártokat és civilszervezeteket nézzük akik, és amelyek ennek a Soros-féle megsemmisítő hadműveletnek a pártján vannak, minidig is a gyilkosok, a lélektelenek és a hazátlanok ártó és gyűlölködő szennyéhez tartoztak… 1919-től napjainkig. Csak a röpke száz év alatt mintegy százmillió embert gyilkoltak meg, ám, ha kissé visszatekintünk a történelem lapjain, akkor ez a szám háromszorosára nő, mintegy háromszáz esztendő alatt, és mert ez így van, megállapíthatjuk: Semmivel sem veszélyesebb a liberális és szocialista szellemiség, és e szellemiséget követők, mint a ma rettegett muszlim, és állatias viselkedésű afrikai néger hordák.

Ha lesz még valamikor Európában valóságnak megfelelő történelemírás, akkor érdekes dolgokat kell majd megfogalmaznia a historikusnak.

Nézzünk bele egy ilyen a elképzelt, és a történelmi tapasztalatok alapján korántsem lehetetlenségeket állító tankönyvbe:

A 21. század Európája

a./ Nyugat-Európa

A európai gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődést a század második évtizedében megjelenő politikai válság súlyosan érintette. Egy amerikai milliárdos – aki már ifjúkorában, 16-17 évesen saját népét is árulta el a Gestapónak (ez egy vele készült interjúban hangzott el!) – nevét adta ahhoz a népvándorláshoz, annak megszervezéséhez és pénzeléséhez, amely az európai keresztény kultúrát megsemmisíteni, végleg elpusztítani akarta. Az európaiak, az egykori „szabad világnak” nevezett országokban annyira megfertőződtek a liberálisnak nevezett szabadosság és önző jólét, valamint a zsidóüldözés miatt szándékosan, már az óvodától beléjük nevelt önváddal, hogy képtelenek voltak önvédelemre, így teljesen kiszolgáltatottan pusztult el a lakosság mintegy 85-90 %-a. A terv európai végrehajtóit és ösztönzőit, a megszállók kivégezték. Ma már csak három faluban láthatóak európai fehér keresztények, de vallásuk gyakorlását és a kereszténység minden fajtáját tiltja a muzulmán törvénykezés. Az európai fehér ember helyét a volt Nyugat-Európában, a mai is ott élő afro-európaiak foglalták el, de a rend fenntartását és az igazságszolgáltatást, valamint a büntetés végrehajtást a muszlim törtvények határozzák meg. Erre szükség is van, mert az afro-euróaiak beilleszkedése az európai muzulmán kultúrába nagyon nehezen halad.

b./ Közép-Európa

A közép-európai társadalmak ellenálltak a fent leírt megszállásnak, és azoknak az Európát eláruló politikusoknak, akiket végül saját sorsuk „iktatott ki” a politikából. A már említett amerikai milliárdos Magyarországot különösen gyűlölte. Noha, ebben az országban született és itt kapta a keresztlevelet a zsidóüldözéskor, mégis vak gyűlölet vezette Magyarország ellen. Mivel az Uniót sikerül lefizetnie, de a magyar vezetők, Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével ellenálltak, G. Schwartz-Sörös civil szervezetekkel igyekezett a rendet megbontani, és Magyarországot a polgárháború felé irányítani. Ebben nagy segítségére voltak a magyarországi liberálisok és szocialisták. Azonban terve nem sikerült, mert a társadalom megakadályozta a Schwartz-Sörös-civilek hazaárulását.

A későbbiekben ezeket az NGO-kat betiltották, vezetőiket a Nürnbergi perhez hasonló nemzetközi büntetőperben ítélték halálra.

Így Magyarország, Svájc, Csehország, Ausztria, Szlovákia, majd a Magyarországoz visszakerült Erdély, és Kárpátalja jelenti azt a vonalat, amely elválasztja az európai arab emirátust, és az ortodox szláv Európát. Mondhatjuk azt is, hogy a hamísítatlan egykori katolikus Európa maradt meg az említett országokban, amelyekben tilos a Korán, és minden muzulmán jelkép, ahogy magát a muzulmán vallást is betiltották a kormányok, válaszul arra a tömegmészárlásra, amelyet korábban a megszálló muzulmánok követtek el az egykori Nyugat-Európában a keresztények ellen. A pápai székhely hosszú időre a magyarországi Esztergom lett, mert Róma is az iszlám hódítók kezére került.

Közép-Európa mára megerősödött, gazdasága dinamikusan fejlődik, kultúrája és vallási élete zavartalan. A liberális szemléletet és minden liberális, náci és szocialista pártot, civilszervezetet a közép-európai államok közös határozattal és a legsúlyosabb büntetés terhe mellett betiltották. A hazaárulókat statáriális bíróságok ítélték el.

Mivel az európai zsidóságot a betolakodók csaknem teljesen kiirtották, ők a Havasalföldön, a volt Románia területén létrejött európai zsidók országában találtak új otthonra, New Israel néven, amely ország mind politikailag, mind gazdaságilag együttműködik Izrael állammal.

c./ Románia megszűnése

Európa muszlim megszállásakor a románok elárulták szövetségeseiket, és megpróbáltak a betolakodókkal kapcsolatot keresni mind politikai, mind gazdasági és fegyverkezési területen. Ezért az USA, Kína és Oroszország békekötése után, Románia területét a történelmi határok mentén felosztották. Magyarország visszakapta Erdélyt, Moldova Moldáviához került, a bulgárok is visszakapták saját területeiket, Havasalföld pedig az európai zsidóságé lett. Itt élhetnek immár biztonságban a volt Hollandiából, az egykori Németországból és más megszűnt, megszállt és felszámolt nyugat-európai országból – még időben – elmenekült zsidók.

Kelet-Európa minden országa békés és fejlődő nemzetállam lett, s csaknem tíz év alatt sikerült behozni azt a drámai lemaradást, amelyet az elmúlt évszázad liberalizmusa, szocialista elvei és embertelensége okoztak. … etc…

…Talán ilyen is lehet majd egy jövőbeni történelemkönyv… Ha megmaradunk. Ha őszintén és kart karba öltve tudunk küzdeni egy betegesesn gonosz, önmagát is felszámolni képes és akaró embertípus, gondolatiság ellen, a kereszténység megsemmisítését célként számontartó liberális esztelenséggel szemben. Mert Hunyadi hőstette eltörpül amellett a háború mellett, amelyet ma nekünk kell megvívni… ha gyermekeinket és unokáinkat biztonságban akarjuk tudni… ha Magyarországot, mint Istentől kölcsönkapott birodalmat tovább akajuk adni saját utódainknak…

Vélemény, hozzászólás?

Loading…

Hozzászólások

hozzászólás

Nógrádi kemény kijelentései a bevándorlásról – Kimondta a lényeget

Egyre jobban kedveljük! – Wilders nem kertelt, odapörkölt az európai migránssimogatóknak