in

Stoffán György: Tankönyv, Európa pusztulásáról

A nemzetközi helyzet fokozódik… mondhatnánk a klasszikussá vált filmet idézve. Persze ez így nem igaz, hiszen a nemzetközi helyzet Nyugat-Európa számára végzetessé vált, Közép-Európa számára reményt keltő változások alakulnak Ausztria észheztérésével, ugyanakkor Lengyelország miniszterelnök váltása kissé bizonytalanná tesz. hiszen érvényesülni látom a jól bevált módszert: ha nem tudod legyőzni, állj az élére… Meglátjuk… Igaz a vak is ezt mondta.

Az Unió vezérei viszont látván munkájuk sikerét, azaz Európa megsemmisítését, egyre nagyobb erővel szeretnék Magyarországot is térdre kényszeríteni. A civil hazaárulók, a balliberális pártok, a magukat értelmiséginek nevező söpredék mind azon igyekszik, hogy Magyarország, mint Európa más országa, Soros tervének martalékává váljék. Nos, ez érthető is a részükről, hiszen, ha azokat a neveket, pártokat és civilszervezeteket nézzük akik, és amelyek ennek a Soros-féle megsemmisítő hadműveletnek a pártján vannak, minidig is a gyilkosok, a lélektelenek és a hazátlanok ártó és gyűlölködő szennyéhez tartoztak… 1919-től napjainkig. Csak a röpke száz év alatt mintegy százmillió embert gyilkoltak meg, ám, ha kissé visszatekintünk a történelem lapjain, akkor ez a szám háromszorosára nő, mintegy háromszáz esztendő alatt, és mert ez így van, megállapíthatjuk: Semmivel sem veszélyesebb a liberális és szocialista szellemiség, és e szellemiséget követők, mint a ma rettegett muszlim, és állatias viselkedésű afrikai néger hordák.

Ha lesz még valamikor Európában valóságnak megfelelő történelemírás, akkor érdekes dolgokat kell majd megfogalmaznia a historikusnak.

Nézzünk bele egy ilyen a elképzelt, és a történelmi tapasztalatok alapján korántsem lehetetlenségeket állító tankönyvbe:

A 21. század Európája

a./ Nyugat-Európa

A európai gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődést a század második évtizedében megjelenő politikai válság súlyosan érintette. Egy amerikai milliárdos – aki már ifjúkorában, 16-17 évesen saját népét is árulta el a Gestapónak (ez egy vele készült interjúban hangzott el!) – nevét adta ahhoz a népvándorláshoz, annak megszervezéséhez és pénzeléséhez, amely az európai keresztény kultúrát megsemmisíteni, végleg elpusztítani akarta. Az európaiak, az egykori „szabad világnak” nevezett országokban annyira megfertőződtek a liberálisnak nevezett szabadosság és önző jólét, valamint a zsidóüldözés miatt szándékosan, már az óvodától beléjük nevelt önváddal, hogy képtelenek voltak önvédelemre, így teljesen kiszolgáltatottan pusztult el a lakosság mintegy 85-90 %-a. A terv európai végrehajtóit és ösztönzőit, a megszállók kivégezték. Ma már csak három faluban láthatóak európai fehér keresztények, de vallásuk gyakorlását és a kereszténység minden fajtáját tiltja a muzulmán törvénykezés. Az európai fehér ember helyét a volt Nyugat-Európában, a mai is ott élő afro-európaiak foglalták el, de a rend fenntartását és az igazságszolgáltatást, valamint a büntetés végrehajtást a muszlim törtvények határozzák meg. Erre szükség is van, mert az afro-euróaiak beilleszkedése az európai muzulmán kultúrába nagyon nehezen halad.

b./ Közép-Európa

A közép-európai társadalmak ellenálltak a fent leírt megszállásnak, és azoknak az Európát eláruló politikusoknak, akiket végül saját sorsuk „iktatott ki” a politikából. A már említett amerikai milliárdos Magyarországot különösen gyűlölte. Noha, ebben az országban született és itt kapta a keresztlevelet a zsidóüldözéskor, mégis vak gyűlölet vezette Magyarország ellen. Mivel az Uniót sikerül lefizetnie, de a magyar vezetők, Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével ellenálltak, G. Schwartz-Sörös civil szervezetekkel igyekezett a rendet megbontani, és Magyarországot a polgárháború felé irányítani. Ebben nagy segítségére voltak a magyarországi liberálisok és szocialisták. Azonban terve nem sikerült, mert a társadalom megakadályozta a Schwartz-Sörös-civilek hazaárulását.

A későbbiekben ezeket az NGO-kat betiltották, vezetőiket a Nürnbergi perhez hasonló nemzetközi büntetőperben ítélték halálra.

Így Magyarország, Svájc, Csehország, Ausztria, Szlovákia, majd a Magyarországoz visszakerült Erdély, és Kárpátalja jelenti azt a vonalat, amely elválasztja az európai arab emirátust, és az ortodox szláv Európát. Mondhatjuk azt is, hogy a hamísítatlan egykori katolikus Európa maradt meg az említett országokban, amelyekben tilos a Korán, és minden muzulmán jelkép, ahogy magát a muzulmán vallást is betiltották a kormányok, válaszul arra a tömegmészárlásra, amelyet korábban a megszálló muzulmánok követtek el az egykori Nyugat-Európában a keresztények ellen. A pápai székhely hosszú időre a magyarországi Esztergom lett, mert Róma is az iszlám hódítók kezére került.

Közép-Európa mára megerősödött, gazdasága dinamikusan fejlődik, kultúrája és vallási élete zavartalan. A liberális szemléletet és minden liberális, náci és szocialista pártot, civilszervezetet a közép-európai államok közös határozattal és a legsúlyosabb büntetés terhe mellett betiltották. A hazaárulókat statáriális bíróságok ítélték el.

Mivel az európai zsidóságot a betolakodók csaknem teljesen kiirtották, ők a Havasalföldön, a volt Románia területén létrejött európai zsidók országában találtak új otthonra, New Israel néven, amely ország mind politikailag, mind gazdaságilag együttműködik Izrael állammal.

c./ Románia megszűnése

Európa muszlim megszállásakor a románok elárulták szövetségeseiket, és megpróbáltak a betolakodókkal kapcsolatot keresni mind politikai, mind gazdasági és fegyverkezési területen. Ezért az USA, Kína és Oroszország békekötése után, Románia területét a történelmi határok mentén felosztották. Magyarország visszakapta Erdélyt, Moldova Moldáviához került, a bulgárok is visszakapták saját területeiket, Havasalföld pedig az európai zsidóságé lett. Itt élhetnek immár biztonságban a volt Hollandiából, az egykori Németországból és más megszűnt, megszállt és felszámolt nyugat-európai országból – még időben – elmenekült zsidók.

Kelet-Európa minden országa békés és fejlődő nemzetállam lett, s csaknem tíz év alatt sikerült behozni azt a drámai lemaradást, amelyet az elmúlt évszázad liberalizmusa, szocialista elvei és embertelensége okoztak. … etc…

…Talán ilyen is lehet majd egy jövőbeni történelemkönyv… Ha megmaradunk. Ha őszintén és kart karba öltve tudunk küzdeni egy betegesesn gonosz, önmagát is felszámolni képes és akaró embertípus, gondolatiság ellen, a kereszténység megsemmisítését célként számontartó liberális esztelenséggel szemben. Mert Hunyadi hőstette eltörpül amellett a háború mellett, amelyet ma nekünk kell megvívni… ha gyermekeinket és unokáinkat biztonságban akarjuk tudni… ha Magyarországot, mint Istentől kölcsönkapott birodalmat tovább akajuk adni saját utódainknak…

Vélemény, hozzászólás?

Loading…

0

Hozzászólások

hozzászólás

Nógrádi kemény kijelentései a bevándorlásról – Kimondta a lényeget

Egyre jobban kedveljük! – Wilders nem kertelt, odapörkölt az európai migránssimogatóknak