in ,

Ripost: Nagy Blankának tíz, azaz 10 darab elégtelent és 9 darab elégségest sikerült összehoznia az év eleje óta

Érdekes

Itt a tel­jes igaz­ság a mocs­kos szájú di­ák­lány bi­zo­nyít­vá­nyá­ról

 

A Soros pén­zelte el­len­zéki sajtó bármi áron hőst pró­bál fa­ragni a “száj­baba…ós” po­li­ti­kai szó­nok­la­tá­ról el­hí­re­sült di­ák­lány­ból, Nagy Blan­ká­ból. Aki­nek, mint az vá­rat­la­nul be­bi­zo­nyo­so­dott, az el­len­őrző köny­vé­ben tíz darab egyes és ki­lenc darab ket­tes dí­sze­leg. Rá­adá­sul kü­lö­nös or­vosi iga­zo­lá­so­kat nyúj­tott be az is­ko­lá­ban pél­dául arra a napra, ami­kor po­li­ti­kai sze­rep­lé­se­ket vál­lalt, “nagy­be­te­gen”. A dolog po­li­ti­kai pi­kan­té­ri­ája, hogy végső soron az MSZP túl­buzgó ügy­védje buk­tatta le, hozta ké­nyel­met­len hely­zetbe a durva be­szédű le­ány­zót.

 

 

Miközben a Soros-média valamiféle hősként, példás jó tanulóként próbálja beállítani a „mocskos szájú diáklányként” elhíresült Nagy Blankát, a tények egészen mást mutatnak.

Tíz, azaz 10 darab elégtelent és 9 darab elégségest sikerült összehoznia az év eleje óta, a félévi bizonyítványában négy darab, ahogy mondani szokás „kegyelemkettes” virít.

Mindez az őt felkaroló MSZP bölcsességéből derült ki, ugyanis bármi áron bizonyítani akarták a bíróságon, hogy a „szájbaba… ós” szöveggel hírnévre vergődő diáklány  végül is valahogy mégsem bukott meg az iskolában. Ennek érdekében  a nyilvános bírósági tárgyaláson bemutatták a bizonyítványát, sőt bizonyítékként becsatolták az elképesztően rossz jegyeket – a  tíz darab elégtelent és kilenc darab elégségest – tartalmazó ellenőrzőjét is…

A szocialisták házi ügyvédje, a túlbuzgó Litresits András mindezzel fura helyzetbe lavírozta magát és védencét. Lényegében lebuktatta Nagy Blankát, akit az MSZP-sek lelkesen már “futtatni” próbálnak, még a hazánkban turnézó Timmermansnak is bemutatták.

Az MSZP házi ügyvédje hatalmas öngólt lőtt, kényelmetlen helyzetbe hozta Nagy Blankát.
Az MSZP házi ügyvédje hatalmas öngólt lőtt, kényelmetlen helyzetbe hozta Nagy Blankát.

Külön pikantériája Nagy Blanka nyilvánosságra hozott bizonyítványának, hogy az obszcén politikai szónoklatával elhíresült diáklány félévkor történelemből és állampolgári ismeretetekből is éppenhogy csak elkerülte a bukást. Nagy nehezen összevakart egy elégségest, azaz kettest.

 Ráadásul a bíróság előtt bemutatott dokumentumokból kiderült még egy nagyon furcsa, erős kételyekre okot adó dolog. Nagy Blanka ugyanis betegségre hivatkozva, orvosi igazolással mentette ki magát az iskolában január 18-án,  hogy aztán a „betegágy” helyett az ATV egyik politikai műsorába induljon szónokolni.

A szánalmasan gyenge bizonyítvány és a megkérdőjelezhető orvosi igazolások hivatkozásával maga az MSZP hozta kínos helyzetbe Nagy Blankát. Így nem lesz könnyű dolga a szocialistáknak, hogy Timmermans utasításának megfelelően valamiféle példaképet faragjanak a tíz egyest és kilenc kettest összehozó, mocskos beszédű diákból.

(ripost.hu)

Vélemény, hozzászólás?

Loading…

0

Kövér László helyretette a 0%-os, mocskolódó Szabó Tímeát

Íme, ők nem szavazták meg a magyar családok támogatását! – Lista!